Трима ученици и петима учители с номинация за награда “Варна”, в системата на предучилищното и училищното образование

Трима ученици и петима учители с номинация за награда "Варна", в системата на предучилищното и училищното образование

Общо 21 личности и колективи са предложени за удостояване с награда „Варна“ в сферата на науката и образованието тази година. Номинациите бяха одобрени с пълно единодушие на днешното заседание на ресорната комисия към Общински съвет – Варна, предаде СайтЪТ.

Трима ученици, петима учители и пет колектива са предложени за престижното отличие за 2023 г. в системата на предучилищното и училищното образование. В сферата на науката и на висшето образование са одобрени четири личности и четири колектива.

Наградите се присъждат с решение на Общинския съвет в навечерието на 24-ти май. Връчват се на учители, ученици, преподаватели, учени, учителски и научни колективи за техни постижения през последната година.

Номинациите в сферата на науката и висшето образование са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

Проф. д-р Златислав Стоянов, дмн – за цялостен принос в образователната, научноизследователската и обществена дейност в сферата на медицината, физиологичните и хуманитарни науки и здравеопазването.

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с ректор проф. д-р Валентин Игнатов, дм – във връзка с 80-годишния юбилей и за изключителен принос в обучението и създаването на специалисти в областта на здравеопазването и здравните грижи. За активно участие в осигуряване на медицинско обслужване на жителите на града, както и за утвърждаването на международния авторитет на Варна като „Град на знанието“.

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

Капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров – за издадената му монография „Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР“.

Предложениe от  ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Научен колектив с ръководител доц. д-р Елица Петрова-Павлова – за изпълнението на проект „Насърчаване на технологичните иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка на рибни и нерибни ресурси“, разработен в рамките на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“.

Предложениe от Института по рибни ресурси – Варна.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

Проф. д-р Евгени Станимиров – за изключителен принос в научните изследвания и развитието на университетското образование и неговите перспективи. За издадените му книги „Многомерна стратегия за вашия бизнес” и „Белите петна в бизнеса“.

Предложениe от Икономически университет – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Авторски колектив с ръководител проф. д-р Стоян Маринов – за монографичния труд на тема „Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация“, публикуван на английски език в издателство Кеймбридж – Великобритания. Екип от признати учени в сферата на икономическите изследвания с фокус върху туризма и неговите проблеми на територията на Варненска област.

Предложениe от Икономически университет – Варна.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

проф. д-р инж. Тодор Ганчев – за ключовата му роля при създаването на нови специалности в областта на изкуствения интелект, по които Технически университет – Варна обучава инженерни кадри за регионалната индустрия. За активното популяризиране на науката и инженерните специалности.

Предложениe от Технически университет – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – за изпълнение на проект  „Научноизследователски кораб „Св. Св. Кирил и Методий“ – уникална научна платформа за изследване на световния океан“.

Предложениe от ВВМУ  „Никола Йонков Вапцаров“.

Номинации за награда „Варна“ 2023 г. в системата на предучилищното и училищното образование:

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

Милица Иванова – ученичка от 12. клас в Първа езикова гимназия.

Отличена за високи успехи във филологическите науки, литературното творчество, журналистиката и преводаческата дейност. Носител на многобройни първи и втори места в престижни международни и национални програми.  Четирикратен стипендиант на МОН по „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби“.

Маргулан Исмолдаев – ученик от 12. клас в МГ „Д-р Петър Берон“

Завоювал абсолютното първо място сред всички участници с най-висок възможен резултат на Международната олимпиада по астрономия. Носител на десетки златни, сребърни и бронзови медали за физика, астрономия и астрофизика на национално и международно ниво. Талантлив, с отлични педагогически способности, поддържа собствен сайт с насоки за решаване на задачи.

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Васил Тодоров – ученик от 11. клас в СУ „Георги Бенковски“

Национален състезател по кикбокс, извоювал ІІІ място на Световното първенство през 2022 година. Редица първи и трети места от държавни първенства – индивидуални и отборни.

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Елица Стоянова – главен учител в Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“

Отличена с престижната „Почетна грамота за цялостни постижения в преподавателската дейност“ от Българската асоциация на частните училища за 2022 година. Съавтор на система за ранно детско ограмотяване, на дидактически игри по български език и математика. Има многобройни участия в градски, национални и международни програми и проекти. Нейни ученици са носители на отличия от престижни състезания и турнири.

ІV. „Учител на годината” в областта на обслужващите звена

Няма номинации.

V. „Учител на годината” в областта на основното образование

Иванка Петрова – старши учител по география и икономика в ОУ „Петко Рачев Славейков“ – Варна

Учител с водещи в нейната работа амбиция за успех, методическа взискателност и отговорност. Учениците й са с многобройни отличия и ежегодни класирания на призови места на Олимпиадата по география и икономика, както и на географските фестивали.

Бистра Димитрова – старши учител, начален етап в ОУ „Захари Стоянов“

Учител с иновативно мислене и творчески идеи. Проявява своя професионализъм в работата си с децата и техните семейства в многобройни училищни, национални и международни проекти, конкурси и инициативи, където учениците й традиционно печелят призови места и отличия.

VI. „Учител на годината” в областта на средното образование Юлия Димитрова – старши учител по информатика и информационни технологии в МГ „Д-р Петър Берон“

Чрез дългогодишната си работа и висок професионализъм е допринесла за множество върхови постижения на своите учениците в областта на състезателната информатика. Само за оценявания период нейни възпитаници са завоювали 27 медала, 16 от които от международни състезания. Трима ученици са класирани за разширения национален отбор по информатика. Автор на многобройни задачи за състезания и тренировки на национално ниво.

VII. „Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

Красимир Кирилов –  учител по кикбокс в СУ „Георги Бенковски“

Дългогодишен преподавател по кикбокс, изявен професионалист с доказан принос в развитието на спорта. Само през оценявания период негови ученици са спечелили 67 медала – 15 златни, 7 сребърни и 45 бронзови. Учител с доказан авторитет сред ученици, родители, колеги и спортната общественост на Варна.

VIII. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

Дeтска градина  № 40 „Детски свят“ с директор Ваня Димитрова

Екипът е пример за висок професионализъм и творчески подход в изграждането на осъзната и развиваща се детска личност, успял да издигне авторитета на детската градина и да я превърне в конкурентноспособна, със собствен облик и стил. Мисията на детското заведение е да приобщи децата със специални образователни потребности. Има реализиран авторски благотворителен спектакъл „Приказка за доброто“ в подкрепа на хората със Синдром на Даун и ред други участия в национални и международни проекти.

Дeтска градина   № 14 „Дружба“ с директор Елена Гаданчева

Високо отличена от Държавната агенция за закрила на детето с плакет „Аз гарантирам щастливо детство“, с грамота от Президентството на Република България и с редица други престижни награди. Повече от 43 години чрез български традиции и новаторство екипът не само възпитава и обучава поколения деца, той успява да превърне детската градина във водеща, разпознаваема и предпочитана образователна институция. ДГ „Дружба“  успешно утвърждава своя нов имидж на иновативна детска градина, със STEM среда, с клуб „Родители“, въвела медиацията за справяне с конфликти, работеща по многобройни национални и международни програми.

ІХ. „Колектив на годината” в областта на основното образование

ОУ „Панайот Волов“ с директор  Йорданка Маринова

Екипът на училището със 142-годишна история следва добрите традиции, пренася духовност от поколение на поколение, изгражда личности със стремеж към знание, усъвършенстване и успешна реализация. Демонстрира силна мотивация за изграждане на модерна образователна среда и повишаване на професионалната подготовка и квалификация. Най-яркото доказателство е участието в многобройни национални и международни проекти, внедряващи иновативни модели на педагогическо взаимодействие. Колегията е носител на над 10 награди от престижни форуми, а отличията на нейните възпитаници са многобройни, което доказва, че успешно се реализира мисията на училището „Творим прекрасен свят!“.

Х. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование

СУ „Климент Охридски“ с директор Петко Петков

„Помогни ме да те възвися!“ са думите, които водят ръководството и училищният екип на СУ „Св. Климент Охридски“ по пътя на утвърждаване на институцията както на регионално, така и на национално ниво. Постоянството във високите резултати на учениците са аргументи, свидетелстващи за високото качество на образователно-възпитателния процес в училището и последващата успешна реализация на младите хора. Отличните резултати и многобройните призови места на национални и международни състезания по математика, български език и литература, изобразително изкуство, спорт са все основания за заслужена професионална гордост и мотив за избрания път, а именно – да изграждат мислещи, креативни и успешни млади хора.

ХІ. „Колектив на годината“ в областта на центровете за подкрепа за личностно развитие

ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна с директор Монка Николова

Общинският детски комплекс със  своята 70-годишна история  е най-яркият представител на организираната извънучилищна дейност. Екипът чрез своя професионализъм е превърнал центъра в най-престижната институция за работа с деца и ученици в свободното им време. За периода 2022-2023 година възпитаниците на 34-те школи имат спечелени 151 първи награди, 112 – втори, 89 – трети  и 52 специални от участия в престижни конкурси и състезания. Екипът е организатор и домакин на 7 национални и 3 общински конкурса, ежегодно издава алманах и активно списва вестник. Многобройни са партньорствата и участията на колегията в национални и международни изяви, с обществени и училищни екипи, както и в градски събития и чествания.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

23°C Усеща се 23°C
1019hPa 73% 20% 7m/s 140deg
23°C Усещане 22°C
1017hPa 49% 40% 5m/s 100deg
24°C Усещане 24°C
1017hPa 43% 20% 3m/s 100deg