Учредиха Местна инициативна група в Белослав

Учредиха Местна инициативна група в Белослав

С Учредително събрание бе създадена Местна инициативна група на територията на Община Белослав. Това е една от основните стъпки при реализирането на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В срещата се включиха представители на местните власти, бизнеса, детските градини, училищата и неправителствените организации на територията на общината, физически лица. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна, научи СайтЪТ.

След учредяването на Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белослав” бе приет и Устав и бе избран Управителен съвет на организацията. Предстои приемане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. В случай, че тя бъде одобрена от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, бенефициентите, кандидатстващи с европроекти чрез МИГ-а, ще могат да се възползват от финансов ресурс на обща стойност 2,3 млн. евро.

Сред основните цели, които си поставя организацията с нестопанска цел, са: подпомагане устойчивото развитие на територията на Община Белослав чрез разработването и прилагането на интегрирана Стратегия за водено от общностите местно развитие на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот и разнообразяването на икономическите дейности; подкрепа за отраслите на селското стопанство и стимулиране развитието на неземеделски дейности; създаване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население; подобряване на инфраструктурата; развитие на туризма; повишаване на заетостта и увеличаване на доходите на местните жители и др.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

No Content Available

Времето

19°C Усеща се 19°C
1017hPa 94% 6% 4m/s 60deg
22°C Усещане 22°C
1020hPa 67% 99% 2m/s 150deg
20°C Усещане 20°C
1017hPa 88% 75% 4m/s 120deg