Възлагат след конкурс управлението на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД

Община Аксаково обявява, че с Решение № 6.4/24.01.2024г. от Протокол № 6/24.01.2024г. на Общински съвет – Аксаково е открита процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД, за срок от три години.

С пълните условия за провеждане на конкурса може да се запознаете на интернет страницата на Община Аксаково –  www.aksakovo.bg, секция „Новини“, както и в раздела на Общински съвет – Аксаково, секция „Съобщения“ –  https://aksakovo.bg/section-181-content.html

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

15°C Усеща се 15°C
1017hPa 72% 0% 3m/s 100deg

12°C Усещане 11°C
1016hPa 71% 100% 1m/s 0deg

16°C Усещане 15°C
1016hPa 63% 75% 3m/s 20deg