Засилва се сътрудничеството между Областна администрация и гражданския сектор, който работи в областта на социалните услуги

Засилва се сътрудничеството между Областна администрация и гражданския сектор, който работи в областта на социалните услуги

Засилва се сътрудничеството между Областна администрация и гражданския сектор, който работи в областта на социалните услуги, съобщиха от институцията, научи TheSite24. Истинска привилегия за екипа на Областна администрация – Варна е да посрещне в най-специалния приемен ден – този за креативни хора и идеи екипа на Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения.

Познавате ги – неправителствена организация, в която младите хора с увреждания откриват приятели, опознават света, мечтаят заедно и се подкрепят. Сдружението тази година изпълва 30 години активен, наситен с проекти, събития и с необичайно красиви истории живот. И както те обичат да се изразяват 30 години „Мечти без бариери“.

Сдружението е от първите доставчици на социални услуги във Варна, което работи за реалната социална интеграция на хората с интелектуални затруднения. За изминалите десетилетия десетки са семействата, които са получили грижа, подкрепа, възможности за социална интеграция на младите хора със специални потребности. Нещо повече Сдружението неуморно дава своя принос за промяна на обществените нагласи спрямо лицата със специални нужди.

Морската столица наистина е привилигирована да има екип от хора – експерти в областта на социалното дело, които не само създават модел за грижа на хора с интелектуални затруднения, реализират дейности по превенция на изоставянето, рехабилитация и социална интеграция, но и го променят. Адаптират го към динамиката на технологиите, към живота през 21 век, който подсказва необходимост и от промяна във вида и броя на социалните услуги за уязвимите групи.

Работата в Дневен център “Ривиера” за пълнолетни лица с увреждания, който се намира в специално реконструирана от Сдружението сграда в Морската градина и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция “Чайка” са не само най-разпознаваемите дейности на Сдружението, но и се нуждаят от активна подкрепа от Общината и от държавата.

Всъщност възможността за по-активно взаимодействие и съвместни проекти между Сдружението и Областна администрация – Варна беше повод за днешната среща. Коментирахме възможностите за съвместни арт и благотворителни инициативи, както и за по-задълбочена работа на експертите от Сдружението в Консултативния съвет по здравеопазване и социални дейности в Областна администрация. Това е съвет, който утвърждава политики, социални практики и партньорства в областта на социалното дело.

Заложихме основите на по-ефективно взаимодействие между гражданския сектор и държавата в областта на социалните услуги, което ще позволи по-добро качеството на живот на хората с увреждания и техните близки, повече реална подкрепа за придобиване на социални умения за самостоятелност, безопасност и независимост на уязвимите общности

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price