168 разрешителни за строеж на жилищни сгради са издадени през последното тримесечие на 2023 г. в област Варна

Увеличава се броят на започналите работа през януари: Ето кои професии са най-търсени на пазара на труда!

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Варна са издали  разрешителни за строеж на 168 жилищни сгради с 1 534 жилища в тях и 153 959 кв. м разгъната  застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 29 528 кв. м РЗП. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро във Варна, предаде TheSite24.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  намаляват с 0.6%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 64.4%, както и общата им  застроена площ – със 75.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава  спад както на броя им – с 3.8%, така и при разгънатата им застроена площ – с 31.9%.  

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови  жилищни сгради се увеличават с 15.1%, жилищата в тях – с 61.8%, а разгънатата им застроена площ  – с 54.9%. Издадени са разрешителни за строеж на 14.9% повече други сгради с 23.5% по-малка  РЗП. 

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на пето място  в страната. Първа е област София (столица) с издадени 435 броя разрешителни за строеж на нови  жилищни сгради, следвана от областите Пловдив – с 393 броя, Бургас – с 217 броя и София – със 186 броя. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 7 559 и  Пловдив – 2 702. 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Варна е започнал строежът на 141 жилищни сгради с 957 жилища в тях и с 85 946 кв. м разгъната застроена площ и на 28 други сгради  с 44 401 кв. м РЗП.  

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 19.4%, но  жилищата в тях са повече със 7.5%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 2.3%.  Започнатите други видове сгради регистрират ръст с 3.7%, а тяхната обща застроена площ – над два  пъти. 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради  намаляват с 3.4%, жилищата в тях – с 40.9%, както и общата им застроена площ – с 49.2%. Започнал е строежът на 33.3% повече други видове сгради, но с 8.4% по-малка РЗП. 

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на четвърто място в страната.  Преди нея са областите: Пловдив – 264 жилищни и 91 други сгради, София (столица) – 226 жилищни  и 26 други сгради и Бургас – 217 жилищни и 27 други сгради.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

13°C Усеща се 12°C
1016hPa 71% 0% 4m/s 110deg

15°C Усещане 14°C
1017hPa 45% 100% 4m/s 200deg

16°C Усещане 15°C
1015hPa 48% 75% 2m/s 190deg