170 млн. лв. ще бъдат вложени за превенция и справяне с горските пожари

170 млн. лв. ще бъдат вложени за превенция и справяне с горските пожари

„Горските пожари са нарастваща заплаха за околната среда във връзка със засушаванията и климатичните промени, затова МОСВ и МВР подобряваме превенцията“. Това каза министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, който днес заедно с министъра на вътрешните работи Калин Стоянов присъства на подписването на договора по проект „Повишаване техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) и подготовка на населението за реагиране при горски пожари“.

„Проектът цели да повиши техническата обезпеченост на ГД ПБЗН, както и подготовката на населението за реагиране при горски пожари. Основната цел е намаляване на риска от горски пожари и щетите от тях, осигуряване на защита на хората и природните ресурси“, каза министър Калин Стоянов. Той допълни, че ГД ПБЗН е звеното в МВР, което най-добре работи по линия на усвояването на европейски средства и процедури по обществени поръчки.

Договорът беше подписан от главния директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ Галина Симеонова, главния комисар на Главна дирекция ПБЗН Александър Джартов и ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов.

Министър Юлиян Попов подчерта, че не става дума само за покупка на техника, а за изграждане на стратегически капацитет. „Предвидено е теоретично и практическо обучение на 26 860 души от цялата страна за превенция и реагиране при горски пожари. Проектът е с превантивна стойност – няма да чакаме голямата криза, а се подготвяме да я предотвратим, защото очакваме повишен риск от горски пожари. Техниката ще бъде не само на разположение на България, а ще помага и на съседни страни. Ще се създаде сериозен център за развитие на международен капацитет за действие при бедствия и аварии“, съобщи министър Попов.

Галина Симеонова изрази надежда, че по проекта се залага добра основа за следващите 20 години така, че да има по-малко щети от горски пожари, и добави: „През последните години гледаме на горите най-вече като на материален ресурс, а реално те са най-важният компонент от нашата околна среда и е важно отношението на обществото да се промени“. Главен комисар Александър Джартов съобщи, че процедурите по обществените поръчки са обявени и са на етап оценка, като очаква до края на април този процес да приключи. „Проектът е ключов – на практика ще заменим всички остарели автомобили, ще реагираме с надеждни съвременни автомобили и ще можем бързо да се намесваме. Надграждаме проекта, който реализирахме с МОСВ и Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и адресирахме риска от наводнения като обучихме повече от 90 хил. души. Сега се насочваме към риска от пожари и ще обучим отново хората да са подготвени за реакция“, каза Александър Джартов.

Бенефициент по проекта, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., е Главна дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, с асоцииран партньор Академия на МВР. Финансирането е в размер на 169 964 169 лв., а срокът на изпълнение е 5 години. С изпълнението на проекта ще бъде осигурен необходимият наземен капацитет за реагиране при горски пожари за навременни и адекватни действия на териториалните звена на ГДПБЗН. Това ще даде възможност за бързо придвижване до мястото на пожарите и своевременно реализиране на дейностите по ограничаване и ликвидиране на горските пожари в кратки срокове и с минимални щети.

Предвидени са: доставка на 385 специализирани автомобила за пожарогасителна и оперативна дейност – лек, среден и тежък клас; 67 мобилни системи за гасене на горски пожари; 6000 лични предпазни средства и допълнително съвременно оборудване. Предстои също надграждане на шестте центъра на ГДПБЗН за подготовка на населението с оборудване за практически упражнения и тренировки, свързани с предотвратяването и реагирането в случай на горски пожари във Враца, с. Гарван в област Габрово, Шумен, Бургас, с. Бошуля в област Пазарджик и София.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 10°C
1022hPa 66% 75% 2m/s 10deg

14°C Усещане 13°C
1027hPa 67% 60% 4m/s 270deg

16°C Усещане 15°C
1023hPa 67% 20% 2m/s 340deg