Административният съд във Варна прие съдебно-техническата експертиза за преместваеми обекти в к.к. „Златни пясъци“

Административният съд във Варна прие съдебно-техническата експертиза за преместваеми обекти в к.к. „Златни пясъци“

На откритото съдебно заседание, което се проведе днес в Административен съд – Варна, съдът изслуша вещото лице – инж. Г.Т. и като взе предвид становищата на страните, прие съдебно – техническата експертиза (СТЕ). 

Делото е образувано по жалба на „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой – Златни пясъци“ ООД и „Голдън турс“ ЕООД срещу Решение №201/29.05.2023 г. на Гл. архитект на Община Варна, с което е отказано издаването на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрени от Министъра на туризма схеми за временни съоръжения. В своята експертиза, вещото лице отговори на въпроса:

„Дали и колко от обектите имат характеристики на строежи и може ли, след отделянето им от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура, да бъдат премествани в пространството, без да губят своята индивидуалност и/или възможност да бъдат ползвани на друго място?“ и „Дали процесните обекти могат да се определят като „строежи“ или „преместваеми обекти“?“

 Вещото лице прави заключение в СТЕ, че обектите, които не отговарят на критериите за преместваеми обекти, зададени в нормата на ЗУТ (Закон за устройство на територията), като са прикрепени трайно към терена и след тяхното отделяне, ще е нужно да се възстанови начинът на ползване на земята, са 15 на брой.

От 167 позиции, от одобрената Схема от Министерство на туризма, поставени са общо 93 обекта, като 78 от тях отговарят на техническите изисквания за „преместваем обект“, съгласно изискванията на ЗУТ. 

Съдът даде 7-дневен срок на страните за писмени бележки, обяви делото за решаване и ще се произнесе в законов срок. 

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

16°C Усеща се 15°C
1016hPa 67% 0% 2m/s 130deg

13°C Усещане 13°C
1019hPa 72% 100% 1m/s 0deg

17°C Усещане 16°C
1016hPa 63% 100% 4m/s 10deg