Апелативна прокуратура-Варна: Премахването на правомощията на прокуратурата по надзора за законността безспорно е в ущърб на обществото

Апелативният съд отказа по-леки мерки на обвинените в ръководене и участие в ОПГ в Омуртаг

Отворената процедура по обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт (ЗСВ), стартирала в края на месец март, даде възможност за изразяване на становища и предлагане на подобрения в проектните текстове. Прокурорите от Апелативна прокуратура – Варна разгледаха в детайли текста на ЗИД на ЗСВ, посочиха противоречията в част от изменените норми и направиха редица предложения за промени. Цялостното становище е изпратено в Министерство на правосъдието на Република България.

Според прокурорите от Апелативна прокуратура – Варна проектозаконът за съдебната власт е изготвен при липса на постигнато съгласие и съобразяване с изразените становища и критики по време на изготвянето му, от страна на представителите на прокуратурата и съсловните организации на магистратите, чиято дейност е изцяло регламентирана в посочения закон. Процедурата по изготвянето и обсъждането му повтаря тази по приемане измененията и допълненията на действащата Конституция на Република България, във връзка с което към настоящия момент са налице висящи производства пред Конституционния съд за обявяване на разпоредби за противоконституционни, включително и такива касаещи устройството на съда и прокуратурата, а също така и формирането на функциите на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет.

Именно поради това, магистратите от Апелативна прокуратура – Варна приемат като приоритетно произнасянето на Конституционния съд по образуваните пред него дела относно атакуваните текстове от действащата към момента Конституция, касаещи съдебната власт. Едва след постановяването на решенията относно тяхната коституционосъобразност, следва да се обсъждат изменения в устройствения закон на тази власт.

В становището си прокурорите от Апелативна прокуратура – Варна правят обобщението, че в представения за обсъждане проект за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт са налице множество противоречия в определени разпоредби, които дори са взаимоизключващи се, а част от тях са и дискриминационни. Според тях очевидно се налага изводът за дискриминация и неравнопоставеност между съдии, прокурори и следователи като представители на единната съдебна власт. Според прокурорите при АП-Варна, ако бъде приет в така предложения вид, законът ще стане предпоставка и инструмент за засилване на поначало недопустимото политическо влияние над дейността на прокуратурата. Последното е видно от текстовете, определящи абсолютно мнозинство на парламентарно избраните членове на ВПС и предвиденото обикновено мнозинство за осъществяване на цялостната кадрова политика на прокуратурата и следствените органи. Такова законово решение е в разрез с гаранциите за независимостта на посочените органи и с препоръките на европейските институции – по-голямата част от съответните съвети да се избита от професионалните съсловия.

В заключение се обръща внимание на факта, че към момента прокуратурата има най-голям принос за защитата на обществения интерес при констатирано бездействие от страна на контролните органи съгласно правомощията си по надзора за законността. Премахването му ще е абсолютна пречка за реакция спрямо съответни неправомерни действия, бездействия или решения на контролните органи. Нещо повече, тези органи и регулатори ще станат безконтролни, доколкото назначенията в тях са изключително политически мотивирани.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

10°C Усеща се 10°C
1018hPa 93% 14% 1m/s 0deg

14°C Усещане 13°C
1016hPa 67% 100% 7m/s 110deg

14°C Усещане 14°C
1017hPa 82% 100% 3m/s 100deg