Читател: Кога ще започнем да пазим града си като дома си?!

Читател на TheSite24 изпрати гневен коментар, провокиран от грозна гледка, на която се е натъкнал край контейнери за битови отпадъци в район “Владиславово”. Медията ни публикува написаното без редакторска намеса:

“Кога ще започнем да пазим града си като дома си?! Мнозина явно живеят на принципа “Моят дом е моята крепост”, а извън крепостта кочината не ни пречи. В същото време хейтим и плюем по сметопочистващите фирми, по управата на града, че морската столица е мръсна. Ами каква да е, когато днес някой баш Майстор, каквито има хиляди, си е ливнал кофата с латекста пред контейнера, а вероятно в дома му е свежо и чисто след ремонтчето. И не му е стигнало, ами омацал и лоста на кофата за боклук, така че да се оплескат и всички, които ще натиснат ръчката, за да си изхвърлят боклука на правилното място.

Тотална свинщина! Наоколо разпилени боклуци от други подобни варвари, които си изсипват торбичките с отпадъци на площадката до кофите, вместо в контейнерите. Абе, хора, в кой век живеете и как искате да имате самочувствие на европейци, като не можете да си опазите дори пространството край дома. Иначе си пускате селфита от почивки по света и редите хвалебствия колко чисто било и какъв ред имало?! Ама това е манталитет, който се възпитава от детските години и най-вече се възпитава с налагането на глоби, глоби, глоби! Колко пари трябва да се налеят във видеонаблюдение на всяка спирка, на всяко дърво, до всяка кофа за смет, за да има контрол и сурови санкции, не зная. Но най-елементарното нещо е да имаме елементарна отговорност и отношение към всичко, което ни заобикаля. В противен случай ще си живеем в пещерата, боядисана с боята, ливната до казаните”, гласи коментарът, придружен със снимки.

По повод на написаното, СайтЪТ припомня глобите, предвидени според НАРЕДБА на ОбС Варна за обществения ред от 29.07.2019 г. с надеждата, че повече хора ще спазват разпоредбите, а институциите ще засилят контрола:

РАЗДЕЛ II
ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 2. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват от повреди общинската собственост.

Чл. 3. Забранява се:

1. Използването на питейна вода за не питейни нужди – поливане на зелени площи, насаждения или за измиване на улици, площади, превозни средства, пране на килими и др.

Глоба в размер: 20 – 200 лв.

2. Отвеждането на фекални води извън септичните ями.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

3. Отвеждането на отпадни води от автосервизи, автомивки, басейни, обществени перални и други на уличното платно.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

4. Замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и рекламни материали /обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, рекламни съоръжения, информационни табла и др. подобни/, поставени с разрешение на Кмета на община Варна.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

5. За разполагането на агитационни и/или рекламни материали или съобщения на дървета, фасади на сгради, огради пътни съоръжения и други подобни, без издадено разрешение от компетентен орган, отговорност носят лицата извършващи разполагането и/или техните възложители.

Глоба в размер: от 500 до 1000 лв. за физически лица, а за юридически лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

6. Повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, телефонни апарати и кабини, контейнери или други съоръжения за отпадъци, поставени с разрешение на Кмета на община Варна.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

7. Повреждане, разместване, унищожаване или извършването на други действия по отношение на паметници, паметни плочи, барелефи и други подобни.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

8. Складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа.

Глоба в размер: 10 – 150 лв.

9. Паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит и други огнеопасни предмети в контейнери или други съоръжения за отпадъци, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън определените за целта места.

Глоба в размер: 20-500 лв.

10. Изхвърлянето и/или изгарянето на гуми, пластмаси, смоли и други вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда.

Глоба от 50 – 500 лв.

11. Събирането на лечебни, декоративни или защитени растителни видове от неразрешени от общината територии чрез чупене, повреждане или изкореняване.

Глоба в размер: 10 – 150 лв.

12. Струпване на обработен с луга сняг в непосредствена близост до стволовете на дърветата.

Глоба в размер: 10 – 150 лв.

13. Повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга растителност без разрешение на Кмета на община Варна.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

14. За повреждане, изсичане или изкореняване на ценни дървесни видове от типа: Иглолистни: Метасеквоя, Веймутов бор, Морски бор, Лиственица, Псеудогуца, Хамеципарис, Кедър, Кипарис, Гръцка ела, Испанска ела, Ела конколорка, Юниперус виргиниана, Либоцедрус, Секвоя, Гинко; Широколистни: Чинар, Пауловния, Каталпа, Бряст, Орех, Бреза, Американски дъб, Лириодендрон, Софора, Мъждрян, Целтис, Липа, Конски кестен, Питомен кестен, Черница, Смокиня, Брусонеция, Ликвидамбар, Магнолия, Хипофас, Китайски мехурник, Церцис, Японска вишна, Албиция; Декоративни храсти: Цидония, Лагерстремия, Хибискус, Нар, Леска, Лавровишна, Юниперус, Котонеастер, Фотиния, Вистария, Юка, Пираканта, Мелия, Нандина, Жасмин, се налага имуществена санкция: глоба в размер от 500 лв. за всяко отсечено, повредено или изкоренено дърво.

15. (отм. – Решение № 1591/29.07.2019 г., постановено по адм. дело № 1148/2019 г. по описа на Административен съд – Варна, XVIII състав)

16. Озвучаването с технически средства на жилищни и нежилищни сгради, включително и храмове на религиозни общности, когато звукът се разпространява извън тях за времето на цялото денонощие. Озвучаването на горепосочените места може да бъде осъществено по повод празник или честване, след писмено разрешение от Кмета на община Варна.

Глоба: – за физически лица: от 100 – 500 лв.

– за религиозни общности, юридически лица и т. н.: 500 лв.

17. Ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна уредба, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да преустанови използването й, същата се изземва със съставянето на констативен протокол.

18. Забранява се разполагането на палатки, местодомуването на кемпери и/или каравани извън туристическите обекти, категоризирани като къмпинг по смисъла на т. 2.8 от Приложение № 1 на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, места за настаняване и хранене и развлечение.

Глоба от 100 до 1 000 лв.

19. Забранява се местодомуването на товарни МПС над 3 тона товароносимост, ремаркета над 2 тона и автобуси над 20 пътнически места, извън определените за това места.

Глоба от 100 до 1 000 лв.

Чл. 4. Посетителите на театри, кина, хотели, ж.п. гари, автогари и други обществени заведения са длъжни да спазват установените правила за вътрешният им ред.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Чл. 6. Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и др. имоти, се осигурява от собствениците или наемателите на имоти, които ги управляват и стопанисват в периметър 3 м. около обекта. Глоба в размер: 100-500 лв.

(1) Собствениците и/или ползвателите на посочените в чл. 6 обекти са длъжни да не допускат напускането на обекта на МПС, създаващи предпоставка за замърсяване на пътното платно и прилежащата територия. Глоба в размер: 100-500 лв.

(2) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и почистване на излизащите МПС.

Глоба в размер: 100 – 500 лв.

(3) При констатиране на повторно нарушение се спира дейността на обекта до отстраняване на допуснатите нарушения.

Чл. 7. (1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:

1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната собственост или на назначен портиер или чистач.

2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии.

3. Собствениците на МПС – по отношение на местата за паркирането им.

Глоба в размер: 20 – 200 лв.

Чл. 8. (1) Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват след наваляването на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци натрупвания от сняг.

Глоба в размер: 50 – 250 лв.

Чл. 9. (1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид; да изпълняват в определения срок задължителните предписания на Кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от този член.

(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигиената, здравето и спокойствието на гражданите.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

Чл. 10. Задължават се:

(1) юридически и физически лица да оказват съдействие на служителите от общинската/районна администрация при изпълнение на служебните им задължения.

Глоба: 50 – 100 лв.

(2) лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската /районната администрация, да се явят в съответния ден и час, в съответната служба или отдел, освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им.

Глоба в размер: 10 – 50 лв.

Чл. 11. Забранява се:

1. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от компетентен орган.

Глоба в размер: 100 – 500 лв.

2. Рекултивацията на терени без необходимите разрешителни.

Глоба в размер: 50 – 500 лв.

3. Забранява се използването на междублоковите пространства-общинска собственост за земеделски цели и животновъдство.

Глоба в размер: 50 – 250 лв.

РАЗДЕЛ IV
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

Чл. 12. В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти и дворове се забранява в часове извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 20.00 ч:

1. Извършването на строително-монтажни или ремонтни дейности създаващи силен шум смущаващ обитателите на други жилища.

Глоба в размер: от 100 до 500 лв.

2. Извършването на производствени или други дейности, смущаващи спокойствието или застрашаващи безопасността на гражданите, както и създаващи радиоактивност или излъчвания на инфразвук и ултразвук. Глоба в размер: от 100 до 500 лв.

3. Използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, репетициите на музикални състави и музикална преподавателска дейност без осигуряване на ефикасни обезшумителни мерки.

Глоба в размер: от 50 до 100 лв.

Чл. 13. (1) Провеждането на празненства или други битови мероприятия, създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч. за времето от 01.10. до 01.06. и до 24:00 ч. през останалата част от годината.

Глоба в размер: от 50 до 500 лв.

(2) Провеждането на илюминации или използването на фойерверки създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., с изключение на дните на официалните празници или с разрешение от Кмета на община Варна за конкретното мероприятие.

Глоба в размер: от 50 до 500 лв.

Чл. 14. В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се забранява:

1. Отвеждането на дим и газове през прозорци и отвори в стените непредвидени за целта в техническата характеристика на сградите.

Глоба в размер от 10 до 150 лв.

2. Използването на удължители за простиране на дрехи или др. извън пространството на вътрешни дворове.

Глоба в размер от 10 до 30 лв.

3. Използване на самоделни устройства за отопление, готвене или прехвърляне на течни и въздухообразни горими вещества.

Глоба в размер от 10 до 100 лв.

4. Изливане в канализацията или на други неразрешени за това места на химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и отпадъчни битово фекални води, ако същото не представлява престъпление.

Глоба от 50 до 500 лв.

5. Поставянето на не добре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.

Глоба в размер: от 50 до 500 лв.

6. Изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци и/или изливане на вода и други течности от балконите и прозорците.

Глоба в размер от 20 до 100 лв.

7. Миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и пускането на течаща вода по уличните платна.

Глоба в размер от 20 до 100 лв.

Чл. 15. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради, блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и/или фирмите извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации, са длъжни:

(1) Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено с протокол от РИОКОЗ.

Глоба в размер: от 100 до 500 лв.

(2) Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за движение на граждани.

Глоба в размер: от 50 до 500 лв.

Чл. 16. (1) Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да осигуряват:

1. Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред при изпълнение на техните задачи;

2. Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба;

3. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места;

4. Заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два етажа и с повече от шест жилища след 22.00 ч.;

5. Редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните съоръжения и своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби;

6. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в площите около нея.

(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налага:

Глоба в размер от 20 до 200 лв.

Чл. 17. Собствениците на поземлени имоти са длъжни да поставят на видно място табелки с трайни надписи, съдържащи името и адреса на собственика, както и номер на парцела и големината на имота.

Глоба в размер: 10 – 100 лв.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 10°C
1017hPa 76% 29% 4m/s 110deg

15°C Усещане 14°C
1017hPa 45% 100% 3m/s 90deg

16°C Усещане 15°C
1015hPa 44% 78% 1m/s 0deg