Доц. Людмила Нейкова: В България няма отровни змии, които да убият здрав човек при оказана навреме медицинска помощ

Доц. Людмила Нейкова: В България няма отровни змии, която да убият здрав човек при оказана навреме медицинска помощ

С разгара на лятото у нас се регистрират и първите случаи на змийски ухапвания. Честотата и тежестта им варират, но като цяло в България ухапаните са с относително „лека“ симптоматика.

В България се срещат 17 вида змии. Отровните видове са шест: пепелянка, усойница, остромуцунеста усойница, каменарка, котешка змия и вдлъбнаточел смок, а два вида са с токсикологично значение – усойница и пепелянка. Агресивното змийско поведение спрямо хората е акт на самозащита – те хапят при внезапна уплаха или причинена болка, при умишлено или неволно отнемане на възможността им за бягство.    

Змийските ухапвания от отровни змии у нас са сравнително редки, като приоритет имат случаите на ухапвания от пепелянка и по-малко – от усойница. Преди да проявят агресивно поведение отровните змии проявяват някои поведен­чески  приз­наци: съскат; издуват тялото си; нагъват S-образно и повдигат предната част на тялото си, с по-младите индивиди „плашат“ с потрепващи движения на опашка, пояснява още доц. Людмила Нейкова, началник на Клиника по спешна токсикология на Военномедицинска академия (ВМА).

Ухапванията от неотровни змии са без сериозни последици за хората, за сметка на страха и шока от преживяното. В редки случаи могат да настъпят локални възпаления в мястото на ухапане, което е следствие от замърсяване на раната и наслоя­ване на инфекция, но в никакъв случай не е от прякото действието на змийската отрова, пояснява казва токсикологът.

Ухапванията от отровни змии се подразделят на сухи и ефективни. В повечето случаи отровата е въведена повърх­ностно и е необходимо известно време, за да достиг­не до кръвотока и да се проявят симптоми, което дава достатъчно време за адекватни действия. Изключително важно е човек да остане спокоен в такава ситуация. Паниката и психологичния шок са по-опасни от змийската отровата, категорична е доц. Нейкова.

Сухото ухапване е нанесено от отровна змия чрез отровните и зъби, без да е инжектирана отрова. Обективно се наблюдават пунктуационните белези от зъбите, както при ефективното ухапване, но липсват, както локални, така и общотоксични симптоми на отравяне.

Пепелянките  са „рекордьорите“ у нас по сухи ухапвания, в сравнение с усойниците, което се обяснява с различното им поведение. Тези ухапвания не се нуж­даят от специфична терапия, необходима е дезинфекция на раната, за да се превентира наслояването на инфекция. Причинителят на инфекциозната ранева инфекция – татанус (Clostridium tetani) може да попадне в раневата зона, поради което е необходима и акту­а­лизация на имунизацията срещу тетанус.

При ефективното ухапване в организма се инжектира определено количество отрова. Клинично протичане се определя от количеството инжектирана отрова, а не механичното травма­тично поражение от зъбите.

При ефективното ухапване (и от пепелянка, и от усойница) в мястото на ухапването се усеща остра пареща болка. При усойницата тази болка е относително по-търпима, докато при пепелянката е по-силна и по-трудно поносима. Локално се появява бързо нарастващ оток, като по неговата прогресия и по други симптоми, се определя степента на поражение и се предприема съответното терапевтично поведение. Адекват­ността на мерките на първа помощ или отсъствието им, са фактор за по-леко или по-тежко протичане на интоксикацията, казва още специалистът.                                                        

Най-ранните клинични симптоми се проявяват през първите 2 часа, но понякога първите общо­токсични симптоми могат да се проявят и на 4-6-и час, понякога и след 12-18 часа. Характерно за змийското ухапване се двете хеморагични петна с големина на просено до лещено зърно, които при натиск не изчезват. Локалният оток и зачервява­нето около мястото на ухапването са най-изразени в първите часове, посте­пенно намаляват с времето и на 6-8-и час са по-равномерно разпределени в поразе­ния крайник. През първите 24 часа е необходимо осигуряването на медицинско наблюдение и конт­рол на основните физиологични функции на организма.

Резултатът от змийското ухапване зависи от множество фактори: вид, размера, физическо състояние и температура на змията; възраст и физиологично състояние на човек, алергична предразположеност, зона на ухапване (крайник, тяло, вена, мускул), количество инжектирана отрова, времето, необходимо на лицето да намери и получи медицинска помощ и от качеството на тази помощ.     

Как да разберем, че ухапването е от отровна змия?

  • по наличието на две добре различими прободни ранички, от двата отровни зъба, по кожата на разстояние около 0.5 – 1.0 cm;
  • ухапването от отровна змия е еднократно, докато при смокове или други неотровни змии белегът е от множество зъби, образуват се две успоредни полудъги или V-образна белег, като ухапванията може да са няколко. Тези белези стават добре видими при притискане на ухапаното място, при което от раневите зони избиват дребни капчици кръв;
  • по характерния вид на змията – отровните змии са с триъгълна глава, значи­телно по-широка от врата, с вертикални зеници и късо, но силно тяло; зигзагообразна лента на гърба – характерно за усойниците и рогче на върха на муцуната – при пепелянката.

Как да се реагира при ухапване от отровна змия?

Най-важно е да се запази самообладание и да се ограничи двигателната актив­ност на пострадалия.

Важно е да се огледа и в последствие опише змията, с цел нейната идентификация. Желателно е да се отбележи часът на инцидента; да се отстранят и сва­лят всички пристягащи аксесоари (пръстени, гривни, колиета и други); Препоръчително е да се обездвижи ухапаното място (най-често край­ник), да се шинира (при възможност) без да се спира кръвообращението, да се постави охлаждащ компрес и да не се предп­риема самолечение. Цел на тези мерки е предотвратяване на разпространението на змийската отрова. Не се правят инцизии на мястото на ухапването в полеви условия и липсата на стерилни инструменти и консумативи – настъпват нежелани усложнения! Не се изсмук­ва кръвта от ухапаното място – дори при микроскопични рани в устната кухина змийс­ката отрова ще проникне в кръвообращението! Не се употребява алкохол! Търси се незабавно медицинска помощ!                                                                       

В България няма отровни змии, която да убият здрав човек при оказана навреме медицинска помощ. Инциденти може да възникнат при непотърсена такава и/или при наличие на алергични състояния, сериозни системни заболявания, утежняващи състоя-нието на ухапания, казва още доц. Людмила Нейкова и подчертава, че от важно значение е времевият терапевтичен прозорец – колкото по-бързо и адекватно се предприемат лечебни действия, толкова е по-къс възстановителния период и се превентират усложнения.

Своевременното оказване на лекарска помощ е от решаващо значение за пострадалите. Лечението при ухапване от отровни змии е необходимо да започне неза­бавно и включва мероприятия, приложени в определена последователност: ухапаното лице се поставя в легнало положение и се препоръчват подкре­пяши (успокояващи) мерки; отбелязва се часа на инцидента; отстраняват се и се свалят всички пристягащи аксесоари (пръстени, гривни, колиета и други); имобилизира се увредения крайник; промивка със светлорозов разтвор на калиев хиперманганат (KMnO4) или друг антисептик. Инжектирането на антидотен специфичен противозмийски серум се провежда в лечебно заведение (в болнична среда или в спешен медицински център).          

Превенция на ухапване от змии: да не се бърка „на сляпо” в кухини на дънери и трупи, в скални цепнатини и под големи камъни, внимание при влизане в стари постройки или други потенциални места за скривалище на змии. При скално катерене, не е безопасно захващането за первази или пукнатини, без първо да се огледат, тъй като змиите са студенокръвни същества и често „се припичат“.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

27°C Усеща се 28°C
1009hPa 62% 0% 3m/s 260deg

22°C Усещане 22°C
1011hPa 78% 0% 3m/s 280deg

27°C Усещане 28°C
1010hPa 61% 20% 2m/s 300deg