Кредитният рейтинг на Община Варна е отново със стабилна перспектива (ВИДЕО)

Кредитният рейтинг на Община Варна е отново със стабилна перспектива

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) потвърди на свое заседание от 04.05.2023 г. кредитния рейтинг на Община Варна, който отново е: Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ, перспектива: стабилна; Краткосрочен кредитен рейтинг А-3. Дългосрочен рейтинг по национална скала АA- (BG), перспектива: стабилна; Краткосрочен рейтинг по национална скала А-1+ (BG).

Решението е взето след обстойна дискусия по измененията в състоянието на общината за петгодишен период и оценка на всички фактори, определящи рейтинга. Стабилната перспектива към рейтингите на община Варна отразява очакването за устойчиво финансово развитие, въпреки несигурната външна среда, съобщи днес кметът Иван Портних. Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от рейтинга на Република България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

При обсъждането са били поставени акценти върху благоприятната динамика на основни финансови показатели (включително продължаващата липса на просрочени задължения), в условията на нестабилна политическа и икономическа обстановка. Било е обърнато внимание и на по-значимите инфраструктурни проекти и начините за финансирането им.

В доклада, който е публикуван на сайта на БАКР, е изтъкнато, че нетният паричен поток е положителен и чувствително по-голям спрямо предходните години. При собствените приходи е налице повишение от 7.9%, обусловено както от данъчните, така и от неданъчните приходи.

За поредна година община Варна не отчита просрочени задължения и се характеризира с много добро финансово състояние.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

17°C Усеща се 17°C
1012hPa 67% 100% 9m/s 360deg

13°C Усещане 12°C
1017hPa 88% 100% 3m/s 280deg

14°C Усещане 14°C
1015hPa 88% 20% 3m/s 250deg