Магистрати от ЕС разговаряха с представители на ръководството на Апелативен съд – Варна

Магистрати от ЕС разговаряха с представители на ръководството на Апелативен съд – Варна

11 съдии и прокурори от страни-членки на Европейския съюз посетиха Съдебната палата във Варна и разговаряха с и.ф. председател на Апелативния съд Ванухи Аракелян и зам.-председателя Янко Янков. Магистратите са в морската столица по покана на Административен съд – Варна. Те представляват Германия, Франция, Гърция, Италия, Хърватия, Унгария и Полша.

Съдия Аракелян ги запозна с естеството на правораздавателната работа на апелативната инстанция в Североизточна България и подчерта, че географските и социално-икономическите специфики на региона като външна граница на ЕС имат своето отражение върху част от делата. Административният ръководител на Апелативния съд представи накратко комуникационните и социалните проекти на институцията.

Чуждестранните магистрати изразиха възхищение от обществената и образователната дейност на съда. Домакините и гостите обмениха информация за обществените нагласи спрямо съдебните системи в ЕС, публичния образ на прокуратурата и съда, и реформите на институциите в Източна Европа. Впечатление направи откритостта на българските съдилища към външната публика, солидното присъствие в медиите и социалните мрежи на апелативния район, както и инициативите, насочени към учениците и студентите.

Гостите проявиха интерес към международната активност на съда, която бе представена от ръководителя на Наказателното отделение Янко Янков. Като неизменна и активна част от реализиращия екип, той акцентира на дългогодишното сътрудничество с Върховния съд в Нюрнберг. Съдия Янков разказа и за лекторската дейност на наказателните съдии от Апелативен съд – Варна в Европейската мрежа за съдебно обучение.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

24°C Усеща се 24°C
1009hPa 70% 0% 3m/s 260deg

20°C Усещане 20°C
1011hPa 88% 0% 1m/s 0deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 0deg