Ученици от специалност „Съдебна администрация“ на стаж в Окръжен съд – Варна

Ученици от специалност „Съдебна администрация“ на стаж в Окръжен съд - Варна

До 15 юли осемнадесет ученици от специалност „Съдебна администрация“ в Средното училище по хуманитарни науки и изкуство „Константин Преславски“ ще преминат задължителния си стаж в Окръжен съд – Варна.

В първото посещение на съда, гимназистите от 10-ти и 11-ти клас се запознаха с правилата за достъп и изискванията към външния вид при влизане в Съдебната палата. Преминаха и задължителния инструктаж за противопожарна безопасност. Съдебният администратор на съда Мирослава Славчева им обясни каква е структурата на съдебната администрация и какъв е пътят на администриране на едно дело, влязло в Окръжен съд – Варна. Учениците получиха информация за видовете дела, които се разглеждат в инстанцията, както и какви са правилата за поведение в съдебна зала и етичните правила, които следва да спазват съдебните служители.

След това в информационен тур видяха разположението на съдебните зали, отделните служби и деловодства по отделения, както и да надникват в архива на съда, където се пазят дела на 100 години.

По време на стажа, учениците от специалност „Съдебна администрация“ ще имат възможност да се запознаят със специфичните задължения на деловодителите и секретари в Окръжен съд – Варна и да наблюдават администрирането на съдебни дела.

В края на практика, всеки ученик преминал стажа си, ще получи удостоверение за успешно справяне с практическите задачи.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

23°C Усеща се 23°C
1009hPa 72% 1% 2m/s 260deg

19°C Усещане 19°C
1011hPa 88% 0% 2m/s 110deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 160deg