Мария Габриел: Присъединяването на България към ОИСР е един от основните външнополитически приоритети на страната ни

Мария Габриел: Присъединяването на България към ОИСР е един от основните външнополитически приоритети на страната ни

Под ръководството на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел се проведе заседание на Междуведомствения координационен механизъм за процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на България към ОИСР.

В рамките на заседанието бе представена информация за констатациите и препоръките, получени от доклади от техническите прегледи, както и за вече предприети и планирани мерки за привеждане на политиките към стандартите на ОИСР. Във фокуса на дискусията бе и приетото решение на МС за състав на екип, работещ по въпросите на ОИСР в посолството на Република България в Париж, Франция. Одобрено е и допълнение към Националната пътна карта с дейности по сътрудничество ОИСР за тригодишния период от 2023 до 2025 г.

„Присъединяването на България към ОИСР продължава да бъде един от основните външнополитически приоритети на страната ни. Благодаря на членовете на МКМ и екипите на ресорните министерства за усилената работа, за постигнатите резултати и за последователния ангажимент“, заяви Мария Габриел.

Тя подчерта и ключовата роля на Народното събрание в процеса по присъединяване на България към ОИСР за ускорено приемане на важни законодателни промени. Посочено бе и обмислянето от страната на България за създаване на специализирана парламентарна комисия към Народното събрание – важен механизъм, залегнал в препоръките на организацията.

„Докладът за България е положителен. Той отразява очакванията за политическата стабилност на страната ни, констатира добрите и ускорени темпове, с които страната ни се движи. Същият отчита постигнатия до момента напредък и предстоящите прегледи по присъединяването“, каза Мария Габриел.

От 2 до 4 април е планирано посещение на делегация, ръководена от заместник-генералния секретар на ОИСР, Улрик Кнудсен, с което ще бъде потвърден ангажиментът за завършване на преговорния процес.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

16°C Усеща се 15°C
1000hPa 63% 100% 2m/s 30deg

17°C Усещане 16°C
1002hPa 54% 75% 5m/s 170deg

14°C Усещане 14°C
1000hPa 82% 75% 3m/s 100deg