Меморандум за сътрудничество подписаха председателят на Апелативен съд – Варна и началникът на ВВМУ

Меморандум за сътрудничество подписаха председателят на Апелативен съд – Варна и началникът на ВВМУ

Варненският апелативен съд и Висшето военноморско училище задълбочават сътрудничеството си и ще осъществяват повече съвместни дейности от взаимен интерес. Воля за това декларираха с подписването на меморандум между двете институции ръководителите им д-р Ванухи Аракелян и фл.адм. проф. Боян Медникаров.

Партньорството е обусловено от развитието на цифровите услуги, виртуалното пространство и компютърните технологии, предизвикателствата, които те създават и необходимостта от развитие на науката и практиката.

Съществен акцент е подготовката на квалифицирани специалисти в цифровата криминалистика, съдебно-техническите експертизи и киберсигурността. Институциите ще си партнират и в провеждането на обучения.

На събитието присъстваха преподаватели по високотехнологичните дисциплини, сред които д-р Александър Кирков – съдебен експерт в сферата на цифровата криминалистика и д-р Гергана Върбанова – адвокат и лектор в областта на правото на информационните технологии, както и съдията от Наказателното отделение Светослава Колева.

Първият випуск бакалаври от специалност „Киберсигурност“ завърши миналата година, а сега предстои дипломирането на първите курсанти. Морското училище разкрива нови специалности „Изкуствен интелект и смарт технологии“, „Дигитална трансформация“ и „Софтуерни и мрежови технологии“.

„Стремим се да осигурим възможно най-доброто образование на младите хора, което да е в синхрон с последните достижения на информационните технологии. Завършилите тези специалности имат потенциал да бъдат отлично подготвени експерти, които да прилагат опита си като вещи лица“, каза проф. Медникаров. „Огромна е необходимостта от квалифицирани експерти в съдебните производства. Често заключенията в експертизите им имат ключово значение за изхода от делата“, посочи Ванухи Аракелян. Двамата се съгласиха, че потенциалът за разгръщане на партньорство между двете институции трябва да бъде оползотворен.

Началникът на Висшето военноморско училище показа на гостите Учебния киберцентър, симулатора за машинни операции и бункироване на втечнен газ, лабораторията по компютърна криминалистика, която ще бъде открита скоро.

Бъдещото партньорство между съда и висшето училище стъпва на солидна основа – в продължение на две учебни години Младежката академия „Космос и право“ – съвместен проект на Апелативния съд и Планетариума на ВВМУ – даде начални познания по космическо право; информация за опасните отпадъци в околоземна орбита и поглед към развитието на космическия туризъм на близо 200 ученици от варненски училища.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

10°C Усеща се 10°C
1018hPa 93% 14% 1m/s 0deg

15°C Усещане 14°C
1019hPa 90% 100% 7m/s 110deg

14°C Усещане 14°C
1017hPa 82% 100% 3m/s 100deg