МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще отчете дейността си на Общо събрание

МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще отчете дейността си на Общо събрание

МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ ще отчете дейността си на Общо събрание. То ще се проведе от 9:00 часа на 8 февруари 2024 г. в Пленарната зала на Община Ветрино. Това съобщават от Областния информационен център във Варна.

По време на срещата ще бъде приет бюджетът на сдружението за тази година. В дневния ред на събранието е включено одобрение на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие, Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ за 2023 г. Според устава, ако липсва кворум, събранието ще бъде отложено с един час и ще се проведе законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Ветрино, Вълчи дол и Провадия се изпълнява от МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по споразумение за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

7°C Усеща се 7°C
1014hPa 87% 18% 1m/s 0deg

2°C Усещане 0°C
1014hPa 80% 18% 2m/s 90deg

1°C Усещане -1°C
1015hPa 93% 0% 2m/s 250deg