На 26 юни в Окръжен съд – Варна ще се гледа разпоредителното заседание по делото за замърсяване на Варненското езеро

В Окръжен съд – Варна е насрочено разпоредително заседание по повторно внесен обвинителен акт за замърсяването на Варненското езеро

На 26 юни в Окръжен съд – Варна е насрочено разпоредително заседание по повторно внесен обвинителен акт от прокуратурата за замърсяването на Варненското езеро. Това съобщиха от пресслужбата на съда, научи TheSite24.

Първоначалното обвинение беше върнато на Варненската окръжна прокуратура за отстраняване на допуснати съществени, но отстраними процесуални нарушения.

Като обвиняем пред съда на 26 юни ще се яви единствено бившия кмет на Варна Иван Портних с адв. Менко Менков.

На бившия кмет на морския град е повдигнато обвинение, че като длъжностно лице, не изпълнил законовите си задължения и не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – обект „Трансформация на пречиствателна станция за отпадни води Аспарухово в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод под дъното на Варненското езеро“.

В резултат на деянието са последвали значителни щети за Община Варна, в размер на общо 7 520 143,76 лева. Според обвинението, Иван Портних не осъществил с грижата на добър стопанин оперативното управление, свързано с функционирането на съоръжението и не предприел в рамките на 10-годишния гаранционен срок предявяването на иск срещу изпълнителя за нарушение на изискването по проекта – тръбата на напорния тръбопровод да бъде положена на дълбочина от три метра под дъното на Варненското езеро, които обстоятелства са му станали известни с писмо на директора на ИА „Морска администрация“.

Деянието представлява особено тежък случай, поради настъпилото органично замърсяване на вътрешните морски води на България в акваторията на Варненското езеро. С това той ги направил опасни за хора, животни и растения, и негодни за използването им за културно-битови, здравни и стопански цели, пише в обвинителния акт.

С деянието прокуратурата сочи, че са причинени немаловажни вреди на околната среда – настъпване на значителни промени в качеството на водите в резултат на органичното замърсяване, довело до нарушаване на екологичния баланс в екосистемата, възникване на реален риск от загуба на местообитания на биологични видове, обща и цялостна екологична промяна на водния басейн за повече от една година. Наказанието за това престъпление е от 3 до 10 години затвор.

Бившият кмет е обвинен и за това, че в периода 20.08.2019 г. до 18.09.2019 г. не е информирал населението за състоянието на околната среда, съгласно изискванията на закона и е допуснал по непредпазливост органично замърсяване на Варненското езеро. За това престъпление наказанието, предвидено в НК, е лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.

Внесените в съда материали от разследването са 55 тома.

Първоначално за инцидента бяха обвинени също Ботьо. Т. управител на компанията “БТ-Инженеринг” ЕООД, която е специализирана в консултантски, проектантски и инженерни услуги в сферата на околната среда и управлението на отпадъците. Обвинение бе повдигнато и на Цв. Б. от същото дружество, която е била един от членовете на Държавната приемателна комисия, установила годността за ползване на проекта “Трансформация на пречиствателна станция за отпадни води във варненския район “Аспарухово” в помпена станция и транспортиращ тръбопровод”.

С постановление от март тази година прокуратурата е разделила материалите от досъдебното производство спрямо Б.Т. и Цв. Б и ги е изпратила по компетентност на Администрацията на европейските делегирани прокурори на Република България.

В разпоредително заседание (НПК, чл. 247 и чл.248) се обсъждат следните въпроси:

1. подсъдно ли е делото на съда;

2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

6. взетите мерки за процесуална принуда;

7. искания за събиране на нови доказателства;

8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Съдът се произнася по направените искания за конституиране на страни в производството.

След обсъждане на горните въпроси, съдът се произнася по тях с определение, с което:

1. прекратява съдебното производство;

2. прекратява наказателното производство;

3. спира наказателното производство;

4. насрочва делото и уведомява явилите се лица, когато не са налице основания за разглеждането му или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт.

След влизането му в сила, в последващите съдебни заседания пред първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила посочени по горе, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание. В разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства.

Когато съдът установи очевидни фактически грешки в обвинителния акт, определя 7-дневен срок, в който прокурорът следва да ги отстрани.

Съдията-докладчик еднолично, в закрито заседание отменя определението за насрочване на делото и прекратява съдебното производство, ако прокурорът не внесе обвинителен акт в определения срок или не е отстранил очевидните фактически грешки. Разпореждането не подлежи на обжалване и протестиране.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

24°C Усеща се 24°C
1009hPa 70% 0% 3m/s 260deg

20°C Усещане 20°C
1011hPa 88% 0% 1m/s 0deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 0deg