Над 270 хиляди лева вложи ЕРП Север в нова въздушна мрежа във варненски местности

Над 270 хиляди лева вложи ЕРП Север в нова въздушна мрежа във варненски местности

С цел подобряване качеството на електрозахранване на своите клиенти Електроразпределение Север успешно реализира няколко обекта като изгради нова електроразпределителна мрежа ниско напрежение в крайградски райони на морската столица. В селищно образувание „Зеленика“ вложените над 2000 метра усукан изолиран проводник както и 1000 метра кабел ниско напрежение ще повишат сигурността на доставяната до клиентите в местността електроенергия. При изпълнението на проекта, чиято стойност е над 100 хиляди лева, са поставени 53 нови стоманобетонни стълба, монтирани са 3 кабелни кутии и един нов кабелен шкаф тип ШК-7.

В местност „Боровец Юг“, разположена в близост до СО „Зеленика“, е изградена нова кабелна електропроводна линия 0,4 kV с обща дължина на изолирания проводник от близо 4000 метра. Същият е монтиран върху 45 стоманобетонни и 45 стоманотръбни стълба. Допълнително е вложен близо 1000 метра кабел ниско напрежение. Инвестицията в СО „Боровец Юг“ възлиза на 140 000 лева.

Третия завършен обект в крайградската част на Варна е за изграждане на нов кабелен електропровод ниско напрежение и удължаване на съществуваща въздушна мрежа с влагане на 710 метра усукан изолиран проводник и 13 нови стоманобетонни стълба в СО „Акчелар“.

През последните години се наблюдава тенденция на усилено застрояване и разширяване на вилните зони около град Варна и ЕРП Север насочва приоритетно усилия за осигуряване на надеждно електроснабдяване в тези местности, както и за присъединяване на нови обекти. Новоизградената електроразпределителна мрежа е съобразена с географските и климатичните особености на района, като целта е да се намалят до минимум рисковете от възникване на аварии дори и през зимния сезон.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

20°C Усеща се 20°C
1018hPa 83% 20% 0m/s 0deg

19°C Усещане 19°C
1020hPa 77% 0% 2m/s 150deg

22°C Усещане 22°C
1019hPa 68% 0% 1m/s 0deg