Над 47 млн. лева са предвидени за чистотата на Варна през 2024 г.

Над 47 млн. лева са предвидени за чистотата на Варна през 2024 г.

Малко над 47 млн. лева от общинския бюджет са предвидени за чистотата на Варна през 2024 г. 41,5  млн. лева от средствата ще бъдат осигурени от такса битови отпадъци, а около 5,5 млн. лева са преходен остатък от миналата година. Това става ясно от план-сметка „Чистота“, която беше гласувана на заседание на ПК “Благоустройство и комунални дейности”.

Най-голям дял в проекторамката за чистотата заемат разходите за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в завод и инсталации за преработка. За тази дейност общината е заложила 17,8 млн. лева. От тях 2 млн. лева ще бъдат инвестирани в изграждането на Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав.

Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е в размер на близо 15,5 млн. лева. 13,7 млн. лева са планирани за почистване и поддържане на чистотата на обществените места. От тях 6,8 млн. лева са за ръчно и механизирано почистване и миене на улични платна, спирки, площади, тротоари, подлези, пешеходни зони и др.

В тазгодишната план-сметка са заложени средства в размер на близо 229 хил. лева за изграждане на система за определяне и отчитане на количеството събрани отпадъци от територията на община Варна. Това се налага заради промени в Закона за местните данъци и такси, които ще влязат в сила от 1 януари 2025 г., за определяне на нови основи за изчисляване размера на такса смет на физически и юридически лица. Водещата основа ще бъде генерираното количество битови отпадъци.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

10°C Усеща се 9°C
1014hPa 76% 0% 2m/s 110deg

7°C Усещане 5°C
1014hPa 70% 0% 3m/s 90deg

7°C Усещане 6°C
1016hPa 76% 0% 2m/s 290deg