НАП Варна: Подаваме онлайн декларации и внасяме данъка и през почивните дни

НАП - Варна събра близо 152 млн. лв. просрочени задължения до края на април

Варненци използват ефективно и почивните дни, за да изпращат до НАП електронни декларации за обявяване на доходите си, получени през 2022 г. През изминалия уикенд в офиса на агенцията във Варна са получени близо 700 декларации, подадени с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Очаква се техният брой да е значително по-голям в предстоящите 3 празнични денонощия, преди финала на данъчната кампания – 2 май. През последната седмица се наблюдава увеличение на броя на постъпилите в НАП Варна декларации, които достигнаха средно 1333 на ден. От тях почти 89 % са подадени онлайн, а останалите по пощата или в офиса на приходната агенция в морската столица. Гражданите най-масово използват предварително попълнената данъчна декларация, показват наблюденията на НАП. Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от приходната агенция. В предварително попълнената декларация е автоматично въведена информация за получените от лицата доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, платците на които са юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за

направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ на е-портала на приходната агенция.

В електронния формуляр са заложени автоматично доходи на физически лица от наложен платеж, за които НАП е получила информация от куриерските фирми. В случай че данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията. За получените доходи от продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, уточняват още от НАП. Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, са длъжни да декларират дохода си от онлайн продажбите, който се облага с 15 на сто данък.

Годишни данъчни декларации за получените през 2022 г. доходи трябва да подадат и всички, работили в чужбина, ако са местно лице за България. Тези доходи се попълват в Приложение №9 от декларация. В него се посочват и авансово удържаните в чужбина налози. Доходите от чужбина се облагат по специална методика в зависимост от това дали България и държавата, където са получени тези средства, са сключили Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/.

Освен да се подаде годишна данъчна декларация, до 2 май трябва да се внесе и съответния данък. Най-бързо, лесно и без такси плащането се извършва чрез т.нар. виртуален ПОС (е-услугата на НАП за плащане с карти) в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП.

Друга възможност за плащане на данъците е с платежни нареждания в офисите на всички банки, опериращи в страната, като гражданите трябва да имат предвид, че са необходими до 2 работни дни, за да бъде отразен превода в НАП. За плащане на данъците може да се използва и електронното банкиране, като при него трябва задължително да се отбележат трите имена и ЕГН на задълженото лице, банковата сметка за приходите на централния бюджет и кода за вид плащане по ЗДДФЛ, който е 110000. Внасянето на дължимите данъци може да се осъществи и с пощенски запис във всеки клон на „Български пощи“. Образци на платежни нареждания са публикувани в сайта на НАП, където са и банковите сметки на всеки офис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

21°C Усеща се 21°C
1015hPa 78% 1% 2m/s 12deg

19°C Усещане 19°C
1015hPa 92% 100% 1m/s 314deg

22°C Усещане 21°C
1014hPa 47% 73% 1m/s 133deg