Невена Иванова: Нужни са промени в законодателството, което сега позволява на майката да превръща в оръжие за отмъщение детето след раздяла! (ВИДЕО)

Бих посъветвала дамите, които използват като оръжие децата си, чисто човешки и от психологична гледна точка да им спестят тази ярост и агресия, да не ги настройват срещу бащите им, защото по този начин изграждат едни нестабилни личности, които също ще имат проблеми в отношенията си след време.

Мирна демонстрация под наслов „Заедно за споделено родителство” се проведе в края на миналата седмица във Варна. Тя бе организирана от Невена Иванова, председател на Фондация “Добротворци”, с която репортер на СайтЪТ коментира темата.

Бащи от Варна се събраха на мирна демонстрация под наслов „Заедно за споделено родителство”

“Инициативата за мирната демонстрация за равни родителски права се зароди спонтанно, когато видях първите инициирани протести за споделено родителство в София, след като беше зверски убит Пейо. Реших, че е добре и във Варна да бъде направена такава демонстрация, на която да бъдат посочени основни проблеми, за които неголяма част от обществото ни умеят да говорят. Първоизточникът беше един човек, който ме помоли за съдействие поради невъзможността да вижда детето си”, сподели Невена.

Какво е нужно да бъде променено в българското законодателство, за да не се дава възможност на майката да използва детето като оръжие за отмъщение?

“В законодателството ни трябва да бъдат прецезирани текстове, в които е разписано правото на свиждане на бащата с децата след раздяла и развод. Семейният ни кодекс е доста предразположен към майката, което е напълно логично, но от всяко правило си има изключения и тези изключения са нар. празноти в правото , за които да се помисли, отделни хипотези, които да предвиждат повече възможности на бащите да осъществяват срещи със своите деца.

От разговорите с хората, присъстващи на демонстрацията, стана ясно, че никоя институция не следи изпълняват ли се тези съдебни решения, с които се определят режимите за свиждания.

На демонстрацията дойдоха баби и дядовци, които заявиха, че майките на техните внучета ги правят на маймуни, затръшват им вратите и не им дават право да се виждат с децата. Започва се звънене на 112, викане на полиция, която се вижда в невъзможност да съдействат в тези грозни взаимоотношения, които стават достояние на децата, натоварват и травмират психиката им в години на подрастване.

Доколко медиацията може да помогне във войната между двама родители, за да се спестят тези травми на децата?

“За съжаление двама души прекратяват съвместното си съжителство, продължават житейския си път, срещат други хора, живеем в динамичен свят и медиацията е един от възможните способи за това двама родители, създали общо дете да имат по-балансирани отношения и добра комуникация, за да могат да полагат и двамата грижи. Може би дори да не се стигне до медиатор, е добре да се стигне до посещение при психолог, на човек, който да ги вразуми, да ги упъти как да изчистят недоразуменията помежду си и последващите действия да са изцяло в полза на общото дете, а не да му нанасят допълнително травми”.

Практика ли е да се използва клевета и „очерняне“ на бащата в съда, да се изкара той безотговорен човек или насилник, как се проверява достоверността на тази информация?

“За съжаление към този момент е достатъчно да бъдат подведени органите, които постановяват съдебни решения и това е неправилно, защото много лесно могат да бъдат осигурени свидетели, които да твърдят пред съда, че бащата тормози майката. Масово се оплакват родители – бащи, от това, че жените злоупотребяват със Закона за защита срещу домашното насилие само и единствено, за да прекратят комуникацията и взаимоотношенията им с децата. Това е друга празнота в законодателството, да се преценяват по-прецизно изнесени твърдения в съдебна зала”.

Кога един баща може да предяви претенци за родителско отчуждение?

Към този момент бащите родители нямат добри законови възможности да потърсят правата си и става теза срещу антитеза, твърденията на майката срещу твърденията на бащата. Като добавим действащото законодателство, което предоставя доста повече права на майките, бащите се виждат в невъзможност да потърсят правата си и да бъдат защитени. Точно затова от около месец се повдига темата за споделеното родителство, тя се коментира, но по нея все още няма разписани законодателни текстове. Доста промени ще трябва да настъпят не само в Семейният кодекс, но и в Закона за защита от домашното насилие, както и в други законови и подзаконови нормативни актове с цел създаване на една правно уредба, която да позволява на бащите да потърсят правата си, да заявят, че са в невъзможност да се виждат с децата си. Към настоящият момент текат обсъждания с различни представители на НПО в Народното събрание, с които се обсъждат хипотези, които могат да бъдат добавени като правни норми към законодателството ни и да бъде уредено споделеното родителство.

Това е много тежка тема, която подлежи на много дебати, тя ще срещне неразбиране в част от обществото ни и е много важно оттук нататък как законотворците ще изработят променените текстове, така че да са в полза на ощетените родители, да се запълнят всички празноти в законите ни, за да се гарантира на бащите, че те ще имат достъп и право да общуват с дечицата си.

Бих посъветвала дамите, които използват като оръжие децата си, чисто човешки и от психологична гледна точка да им спестят тази ярост и агресия, да не ги настройват срещу бащите им, защото по този начин изграждат едни нестабилни личности, които също ще имат проблеми в отношенията след време.

Съветвам ги да преглътнат емоцията, за да се ръководят само и единствено от интересите на своето дете, за да го запазят като нормално подрастващ човек. Децата много се травмират от раздялата на родителите. Гневът към партньора, неразбирането и несполучливите семейни отношения в един определен момент избледняват и изчезват, животът продължава, всеки поема по своя път, затова е добре да се гледа малко по-философски върху нещата. Крайно неприятно е за един родител да го търсят само за присъдена издръжка”.

Невена е създател на Фондация „Добротворци“, която работи по много благородни каузи.

„Фондация „Добротворци“ наскоро навърши своите три години. В момента съм в голяма кампания. Дама от Варна ни дари огромно количество детски дрешки, които са разпределени за деца от 0 до 18-годишна възраст по списъци, които имам от социални институции.

Предстои да посетя два центъра за настаняване от семен тип във Велико Търново, където ще оставим нови дрешки за децата, потребители на тази услуга. Предстоят инициативи и във Варна в приемни семейства“

На финала Невена пожела на всички да влагат енергията си в положителни неща, за да живеят в хармония със себе си и света около себе си.

СайтЪТ се присъединява към пожеланието на чаровната дама!

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

No Content Available

Времето

16°C Усеща се 15°C
1015hPa 59% 20% 4m/s 110deg

16°C Усещане 15°C
1017hPa 42% 40% 3m/s 210deg

19°C Усещане 18°C
1015hPa 39% 78% 2m/s 40deg