Обжалват актуализирания Генерален план за организация на движението на територията на Община Варна

Административният съд във Варна остави без разглеждане искането на кмета на район „Одесос“ 

В Административен съд – Варна днес постъпи жалба от собственик на имот в Приморски парк, Варна, срещу Решение №1247–4 от 11 май 2023 г. на Общински съвет Варна, с което се приема актуализиран Генерален план за организация на движението на територията на Община Варна. Това съобщиха от Апелативния съд във Варна. В жалбата се твърди, че настоящият акт е издаден от некомпетентен орган и е нищожен, като жалбоподателят се позовава на чл. 15 от Наредба 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, съгласно който окончателният проект за генерален план за организация на движението се одобрява от Кмета на съответната община.

В жалбата се цитира и решение на Върховния административен съд, в което се приема, че „Кметът на общината е органът, компетентен да организира движението, т.е. да установи задължителните правила за поведение, които организират движението по пътищата на общината, относими за неограничен брой адресати – всеки, който ползва пътищата за обществено ползване на територията на общината, и са с многократно правно действие“. Обжалва се и инструкцията за достъп на пътни превозни средства в обхвата на територията на Приморски парк – Варна, като се подчертава липсата на обществено обсъждане, въпреки строгия ограничителен пропускателен режим, който се регламентира.

Жалбоподателят иска от съда да отмени като нищожно процесното Решение на Общински съвет – Варна и, ако съдът счете, че с обжалвания административен акт е предвидено предварително изпълнение по смисъла на АПК, то да бъде спряно. По жалбата е образувано административно дело №1129 по описа на съда за 2023 г.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

6°C Усеща се 6°C
1015hPa 93% 11% 1m/s 0deg

8°C Усещане 6°C
1017hPa 67% 57% 5m/s 50deg

2°C Усещане 1°C
1015hPa 93% 40% 2m/s 260deg