Петър Петров от „Възраждане“: Само през миналата година 22 518 бежанци са подали молби за международна закрила, а близо 2500 са заявени да ни бъдат върнати в ЕС

Петър Петров от „Възраждане“ : Само през миналата година 22 518 бежанци са подали молби за международна закрила, а близо 2500 са заявени да ни бъдат върнати в ЕС

Народният представител от “Възраждане”, Петър Петров изиска информация от председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), във връзка с широко дискутираната в медийното пространство тема, свързана условията за частичното приемане на България в Шенгенската зона – чрез въздушните и морските граници, изразяващи се в безусловното съгласие на България да приеме в ускорени процедури обратно емигранти от страни от Близкия изток.

Съгласно получената информация, българската държава не разполага с технически и организационни ресурси да поеме подобен емигрантски поток, особено в бързи процедури, бежанските центрове в страната са със 72% запълнен капацитет, като от шесте центъра за прием на бежанци, два са със запълнен капацитет.

“Във връзка с притеснителните публични данни изисках да ми бъде предоставена информация, какъв е броят на задържаните на територията на Република България емигранти от трети страни, колко искания от държави от ЕС са направени за връщане на такива лица, дали капацитетът на наличните към настоящия момент центрове са в състояние да поемат всички тези лица, колко струва на държавата средномесечната издръжка за един такъв емигрант. Ако този темп се запази, много скоро държавата ще трябва да изплаща сумата от 4 000 000 месечно за издръжка на мигранти, като към настоящия момент се реализира, около ¼ от нея”, коментира темата Петър Петров от “Възраждане”.

“По отношение на броя на лицата, които са в процедура за предоставяне на международна закрила и са настанени в бежански центрове, от ДАБ отговарят, че всеки чужденец, подал молба за международна закрила в Република България има право да бъде настанен в транзитен център или на друго място за подслон, а в териториалните поделения на Агенцията са настанени 2201 лица, като капацитетът за настаняване е запълнен на 62%. От ДАБ също съобщават, че общият капацитет на териториалните поделения е 3572 лица, като признават и, че Агенцията не разполага с териториално поделение, специално обособено за настаняване за лица, върнати в България от други държави-членки на Европейския съюз. От държавната агенция признават и, че към настоящия момент не планират разкриване на допълнителни места за настаняване или разширяване на настоящия капацитет, а средствата за средномесечна издръжка за лице, търсещо международна закрила е 395 лева. Следва да се запитаме, на каква цена предателската сглобка е продала за пореден път националния интерес, дали българската държава има необходимия финансов ресурс за да обезпечи всички лица, които се очаква да потърсят закрила в държавата и къде ще бъдат настаненени те?”, коментира Петър Петров от “Възраждане”.

Той допълни, че управляващото престъпно мнозинство ежедневно поругава и потъпква всички правови, морални, законови и обществено установени норми и продава националния интерес на смешна цена, какъвто е и примерът със съмнителните привилегии и преимущества на членството на България в “Шенген”. ДАБ предлага разкриването на още бежански центрове с малък капацитет за настаняване, за настаняването на мигранти. Според агенцията “това би успокоило гражданското недоволство”, с което ние не сме съгласни.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

15°C Усеща се 15°C
1017hPa 72% 0% 3m/s 100deg

12°C Усещане 11°C
1016hPa 71% 100% 1m/s 0deg

16°C Усещане 15°C
1016hPa 63% 75% 3m/s 20deg