Председателят на ОбС-Варна настоява за спешни действия за завършване на физкултурния салон на СУ „Найден Геров“

Тодор Балабанов, общински съветник от ГЕРБ: Катарзис или предизборна лъжа на кмета на Промяната за продажбата на общински имоти

Тодор Балабанов предлага Общински съвет – Варна да настоява Министерството на младежта и спорта да извърши всички необходими действия за завършване и физкултурния салон на VІІ СУ „Найден Геров“ до началото на учебната година. Повод за предложението му е недоволството от страна на родители и общественост заради незавършения обект и възникналите множество въпроси, на които все още няма отговор.

Предвид важността на обекта Балабанов предлага, в случай че няма реакция от Министерството на младежта и спорта, Общински съвет да даде съгласие Община Варна да осигури финансови средства  за завършване на физкултурния салон на училището в най-големия административен район и с ежегодно растящ брой ученици.

За строителството на спортния обект има сключен договор  през 2021 г. с възложител Министерството на младежта и спорта. Към настоящия момент срокът на договора е изтекъл, а строежът – незавършен.  Община Варна е поискала от държавното ведомство информация относно актуалния статут на обекта, но няма нито отговор, нито предприети действия за приключване на строителството.   

Според председателя на ОбС-Варна наложително е предприемането на спешни действия за завършване на строежа на физкултурния салон в училището с около 1470 ученици най-късно до 15.09.2023 г. Липсата на спортна база и ползваните пригодени за целта помещения влияят негативно върху индивидуалното развитие на децата и учениците. За укрепване на здравето на учениците, както и за обогатяването на двигателната им култура, от изключителна важност е качественото провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, аргументира се Тодор Балабанов.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price