РИОСВ – Шумен предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

В РИОСВ – Шумен на зеления телефон е постъпил сигнал за изтичане на черна субстанция и миризма във водите на р. Пакоша, която се влива в язовир „Фисека“, община Търговище. Експерти от инспекцията, Регионална лаборатория – Шумен към ИАОС и БД „Черноморски район“ извършиха съвместни проверки на място в два последователни дни.

При проверките е установена инсталация с помпи, която отвежда течна торова маса от бетонов резервоар в животновъден обект към обработваеми земеделски земи, откъдето се изтичат в местно дере, приток на р. Пакоша. 

След намесата на експерти от РИОСВ – Шумен изтичането на течната торова фракция е преустановено. Демонтирана е електрическата помпа от бетоновия резервоар за съхранение на течната торова маса.

На дружеството са дадени задължителни за изпълнение предписания за незабавно премахване на нерегламентираната инсталация за отвеждане на течна торова фракция и почистване на дерето от установените наслоявания от торова маса в замърсения участък. За установеното нарушение срещу дружеството ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.

РИОСВ-Шумен ще извърши последващ контрол на място за проследяване изпълнението на дадените предписания. 

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

17°C Усеща се 17°C
1017hPa 72% 20% 6m/s 120deg

24°C Усещане 23°C
1016hPa 43% 0% 2m/s 0deg

24°C Усещане 24°C
1015hPa 53% 23% 3m/s 80deg