Румен Радев: Преодоляването на демографската криза в България е невъзможно без пречупване на корупцията

Румен Радев: Преодоляването на демографската криза в България е невъзможно без пречупване на корупцията

Държавният глава участва в  срещата на върха по демографските въпроси в Будапеща

Преодоляването на демографската криза в България изисква пречупване на корупцията и изграждането на институции, способни да отстояват правовата държава и справедливостта. Това е задължителна основа за позитивното и устойчиво развитие на всяко общество. Това заяви президентът Румен Радев на срещата на върха по демографските въпроси в Будапеща. Държавният глава участва във форума на високо равнище „Семейството е ключът към сигурността“ по покана на президента на Унгария Каталин Новак. Българският държавен глава оцени високо последователната политика на Унгария в подкрепа на младите семейства и насърчаване на раждаемостта, която в дългосрочен план има потенциал да се справи с негативните демографски тенденции, характерни за европейските държави.

Хората са най-ценният капитал на всяка държава и каквито и финансови, зелени и дигитални политики да предлагаме и развиваме, те трябва да са подчинени на осъзнатото разбиране, че именно демографските процеси определят бъдещето на обществата, подчерта Румен Радев. Затова, по думите на президента, всяка демографска политика трябва да подпомага младите хора да създават семейства и да имат деца, едновременно с тяхното професионално и обществено утвърждаване.

Държавният глава подчерта, че в света протичат две противоположни демографски тенденции – на бързо нарастване на населението в редица развиващи се държави, в които се отчита висок процент на млади хора и висока раждаемост и тази на много по-ниски нива на раждаемост и застаряващо население в развитите държави. „Европа е изправена пред безпрецедентна демографска ситуация, която повдига множество въпроси за нейните икономически и социални системи и от гледна точка на сигурността“, посочи Румен Радев. Президентът добави, че тази демографска тенденция изправя Стария континент пред огромен миграционен натиск и поставя европейските общества пред предизвикателствата да съхранят своите християнски традиции и култура, за което Европа все още изглежда неподготвена.

Нивата на раждаемост, смъртност и емиграция са основните фактори, които измерват демографските процеси, но те са в пряка зависимост от множество политически, икономически и социални фактори и те също трябва да бъдат отчитани при изготвянето на демографските политики, подчерта Румен Радев. Държавният глава посочи като пример страната ни, в която през последните 10 години населението е намаляло с 850 000 души, което е най-резкият спад на населението в модерната история на България. Въпреки това по показателите за раждаемост и смъртност страната ни се вписва в средните нива в Европа, но огромната разлика между България и други европейски държави е в равнището на емиграцията. За разлика от България, други страни членки на ЕС не само имат много ниски нива на емиграция, но и привличат много млади хора от България и страните от Източна Европа, което допълнително влошава техните показатели за раждаемост.

„Това  е двойна загуба за България, тъй като страната ни е инвестирала в образованието на тези млади хора и вместо те да вложат своите знания и умения у нас, те допринасят за развитието на други не само по-богати, а и по-ефективно функциониращи държави“, заяви Румен Радев.

Като фактори за противодействие на демографската криза президентът открои адаптиране на финансовите стимули за отглеждане на деца, подпомагането на младите семейства, които имат проблеми с репродукцията, подкрепа за самотните родители, безплатни детски градини, данъчни облекчения за многодетни семейства при отговорно родителство и други.

В изказването си на форума президентът подчерта, че много от младите хора в страната ни определят като причина за своя избор да се развиват професионално и да създават своите семейства в чужбина не само с по-високите финансови възнаграждения, а с функционирането на правовата държава и защитата на справедливостта, добрата работа на социалните и здравни системи и с основаните на ясни правила  и отговорности общества. Държавният глава заяви, че е оптимист за бъдещето на България, страна с богата история и културни традиции, която може да успее да пречупи негативните демографски тенденции с изграждането на по-справедливо общество и отговорни институции, които да създадат много по-благоприятни условия и за завръщането на много от младите българи, които днес живеят в чужбина.  

В началото на сесията на високо равнище световноизвестният клиничен психолог Джордан Питърсън открои основополагащата роля на семейството както за личностното и ценностно израстване на родителите, така и за предаването на техния опит, морал и ценности на децата им. Питърсън подчерта, че осъзнатият избор на личността за поемане на отговорност за създаване на семейство и посвещаване на възпитаването на децата, допринася за формирането на общества, основани на здрави морални ценности и възпроизвеждане на културни модели, които да устояват на съвременните предизвикателства. Като такива Джордан Питърсън открои опитите за абсолютизиране на индивидуализма и налагане на представата, че едно общество може да съществува без морални и етични норми и да има отношения, лишени от отговорност и уважение към семейството, децата и общността.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

21°C Усеща се 21°C
1014hPa 79% 21% 2m/s 15deg

18°C Усещане 18°C
1015hPa 91% 98% 0m/s 340deg

21°C Усещане 20°C
1015hPa 53% 70% 1m/s 166deg