Съюзът на учените – Варна отчете дейността си за 2022 г. на Общо събрание

Съюзът на учените – Варна отчете дейността си за 2022 г. на Общо събрание

Ще бъде обявен Конкурс за високи постижения на варненски учени през последните 3 години

Съюзът на учените – Варна (СУВ) отчете дейността си за 2022 г. на Общо събрание. Беше приет и отчетът на Контролния съвет на СУВ. Председателят на Управителния съвет проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. представи пред съюзните членове работата на организацията, протекла в духа и рамките на приетата мандатна програма за периода 2022 – 2026 г. Тя отбеляза отпечатването на юбилейна книга за съюза, написана от доц. Масис Хаджолян и проф. Маргарита Бъчварова „Съюз на учените – Варна. Исторически преглед 1950 – 2020 г.”. В над 100 страници и снимки изданието събира 70 години упорит труд за издигане авторитета на науката и научните работници във Варна за периода 1950 – 2020 г. Достойно място в нея е отредено както на съюзното развитие, така и на множеството научни деятели от Варна, вложили усилия в успеха на организацията.

Отчетено бе, че през годината са приети 23-ма нови членове. В момента СУВ обединява 311 учени в 6 секции: „Медицина и дентална медицина”, „Икономически науки”, „Технически науки”, „Социални и правни науки”, „Морски науки и технологии”, „Океанология”.

Всички планирани научни форуми за 2022 г. са проведени успешно и многократно надвишават тези от 2019 г. – последната предпандемична година. 12-ото издание на научната конференция за откриване на традиционния Месец на науката – вече с утвърденото название „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”, през септември 2022 г. отново привлече масово участие и интерес. Докладите на участниците са отпечатани в сборника „Културното наследство на Варна” и предстои да бъдат поместени на сайта на съюза.

По традиция през месец октомври в навечерието на Деня на народните будители се проведе заключителната конференция от Месеца на науката „Науката в служба на обществото – 2022”. Форумът беше организиран съвместно с Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Института по рибни ресурси, Института по океанология „Фритьоф Нансен” и Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН. Проф. Йотова изтъкна факта, че за участие в конференцията са постъпили над 150 пленарни доклада. Връчени бяха и традиционните годишни награди на Съюза на учените – Варна, присъдени в периода 2020 – 2022 г.

В отчета беше подчертано, че Съюзът на учените – Варна е успял да запази по време на COVID-19 пандемията и да разшири след нея своята разнообразна дейност в регионален, национален и международен мащаб, като е проверил и актуализирал състава си. Организацията предоставя възможности за срещи, обмен на идеи и опит на академичния и научен потенциал в града, развива се и надгражда дейността си, превръщайки се в осезаем член на научно-общественото пространство в страната, от особена значимост за кариерното израстване на младите учени.

Отчетено бе, че през 2022 г. СУВ е продължил стремежа си към по-високо качество на научните публикации в изданията „Известия на Съюз на учените – Варна“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.

Въпреки здравните, икономическите и политически трусове, въпреки кризата с войната в Украйна и украинските бежанци, съществената подкрепа на местните академични, обществени и управленски структури, както и на широката общественост към СУВ продължи, а оперативната му дейност успешно се реализира в хибридна среда (дистанционно и присъствено). Съюзът на учените – Варна продължава да е водеща регионална обществена структура за отстояване на ролята и значението на науката като основна сила за развитие на икономиката, здравеопазването и туризма на Варненския регион, за цялостния просперитет и здраве на неговите жители. Той съдейства за организиране и провеждане на научни прояви и активно подкрепя научната общност във Варна и региона.

СУВ ще продължи усилията за привличане и задържане на млади учени в страната чрез целенасочени прояви като Конкурс за високи научни постижения. УС на СУВ потвърди решението си за обявяване на Конкурс за високи постижения на варненски учени през последните 3 години – „Награда на СУВ“, която да се връчва веднъж годишно на 2-ма най-добре представили се в конкурса учени-съюзни членове от различни секции (научни сфери). Първият конкурс ще се проведе през 2023 г.

На заключителната конференция в Месеца на науката през октомври т. г. ще бъдат връчени и традиционните годишни награди на СУВ, чиито носители бяха утвърдени от Общото събрание. С грамоти ще бъдат отличени: Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН по случай неговата 50-годишнина; доц. д-р Теменуга Стойкова – по случай 75-годишнината на катедра и специалност „Стокознание“ в Икономически университет – Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ – Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колеж по туризъм към ИУ – Варна. Със званието „почетен член“ ще бъде удостоен проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. от Медицински университет – Варна.

Научните издания на СУВ са „Известия на СУВ“: серия „Икономически науки“, серия „Морски науки“, серия „Медицина и екология“, серия „Културното наследство на Варна“, серия „Технически науки“, серия „Хуманитарни науки“.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

21°C Усеща се 21°C
1015hPa 78% 1% 2m/s 12deg

19°C Усещане 19°C
1015hPa 92% 100% 1m/s 314deg

22°C Усещане 21°C
1014hPa 47% 73% 1m/s 133deg