Създава се възможност за поставяне на тактилни знаци и брайлово писмо върху бутоните за пешеходци на светофарите

Създава се възможност за поставяне на тактилни знаци и брайлово писмо върху бутоните за пешеходци на светофарите

Нова наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари ще създаде улеснения за пешеходците със зрителни увреждания

За улесняване на граждани със зрителни увреждания при пресичане на кръстовища звуковият сигнал, който се активира при зелена светлина на светофарите за пешеходци, ще има различен звук и/или различна продължителност на звука и/или на паузата в различните посоки на пресичане. За по-лесната им ориентация бутоните, които активират разрешителния за преминаване на пешеходци сигнал, ще издават звук, който указва местоположението на самия бутон. След активирането на бутона, неговият звук ще спира. Това предвижда проектът на новата наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари, публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и интернет страницата на МРРБ. Звукът за ориентиране трябва да е със сила, позволяваща възприемането му на разстояние до 2 метра от бутона. В помощ на хората със зрителни проблеми е регламентирана и възможност върху бутоните за пресичане по дадено направление да се дава допълнителна информация чрез тактилни знаци и/или брайлово писмо.

Проектонаредбата предвижда забрана бутоните за пешеходци да светят червено и зелено, за да не се предизвиква объркване. 

Новите текстове позволяват чрез двусекционен светофар едновременно да се регулира движението на пешеходци и велосипедисти по специално обособените за тях и разположени непосредствено една до друга пътеки. Това позволява да се намали броят на използваните светофари.

Въвежда се единен размер и вид на трисекционния пътен светофар за регулиране на движението на велосипедистите. Диаметърът на светещите полета на секциите му трябва да бъде 10 см и е по-малък от диаметъра на светещите полета на светофарите за пътни превозни средства, което ще намали възможностите за объркване на шофьорите при възприемане на светлинните сигнали.

Въвежда се възможност за ползване на допълнителна секция с мигащо жълто със стрелка наляво при ляв завой, когато трябва да се пропускат насрещнодвижещите се автомобили, както и допълнителна секция с мигащо жълто и изображение на участник в движението, който трябва да бъде пропуснат, при завиване надясно, когато има   пресичане на трамвайна, велосипедна и/или пешеходна инфраструктура. Допълнителната секция и при двата случая трябва да бъде с формата на кръг с диаметър не по-малък от 30 см. Целта е да се повиши вниманието на шофьорите, когато при завой следва да се пропусне друг участник в движението. 

Нов алгоритъм определя необходимостта от въвеждане на отделна фаза за завиване наляво, когато в даден участък при ляв завой са настъпили 4 пътнотранспортни произшествия за година или 6 за две години. При необходимост такава фаза може да се въвежда също в зависимост от пътната обстановка, разрешената скорост и интензивността на движение. 

За подобряване видимостта на светлинните сигнали на пътните светофари наредбата позволява околовръстната ивица на контрастния екран около светофарите да бъде оцветена в бяло или в жълто. В действащата сега наредба изискването е тя да бъде в бяло. Стълбовете и конзолите, на които се монтират пътните светофари и средствата за закрепването им, ще могат да бъдат в жълт цвят за по-голяма видимост. В момента се изисква той да бъде сив, матовочерен или сребрист.

Текстовете атуализират критериите за въвеждане на отделна фаза за регулиране движението на пешеходците в кръстовище и за въвеждане на пешеходна фаза по заявка, което ще повиши пропускателната способност на кръстовищата.

Проектът на Наредбата за организиране на движението по пътищата с пътни светофари определя условията, реда, местоположението, начина за поставяне и изискванията към пътните светофари при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване. С него се регламентират видовете светлинни сигнали и продължителността на междинните времена, преходните интервали, разрешителните сигнали и цикълът на светофарните уредби. 

В резултат на приемането и прилагането на нормативния документ се очаква да се подобри организацията на движението по пътищата и улиците по отношение регулирането със светлинни сигнали, да се даде възможност за прилагане на съвременни технологии и уеднаквяване на проектантската практика. Всичко това ще съдейства за повишаване безопасността на движението.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

18°C Усеща се 17°C
1001hPa 55% 100% 3m/s 230deg

15°C Усещане 14°C
1000hPa 72% 20% 6m/s 110deg

14°C Усещане 14°C
1000hPa 77% 100% 2m/s 110deg