Ученици от Варна се срещнаха със съдия Даниела Недева от Административния съд

Ученици от Варна се срещнаха със съдия Даниела Недева от Административния съд

Съдия Даниела Недева запозна учениците от XI “д“ клас от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ с това, какво е административно правосъдие, компетентност на административните съдилища в Република България, видовете административни актове и контрола за тяхната законосъобразност. Акцент в открития урок бяха принципите на административното правосъдие, последиците от административни нарушения и административни наказания, производствата пред съда, възможностите за защита интересите на гражданите в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания. 

В дискусията с младите хора магистратът даде примери от своята практиката, с които ги активира и те взеха участие в обсъждането на темата, като получиха отговор на интересуващите ги въпроси. С ръкопляскания и благодарности завърши срещата на съдия Даниела Недева с учениците.

Лекциите, които изнасят съдии от Административен съд – Варна пред ученици от Варненските училища, са в изпълнение на  Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  През 2018 г. ВСС изрази своята благодарност към всички съдии-лектори по програмата, за високия им професионализъм, за безвъзмездното им и доброволно участие, като ги награди с почетни грамоти, които им бяха връчени във връзка с удостояването на ВСС със специалната награда на конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

22°C Усеща се 22°C
1003hPa 49% 80% 3m/s 100deg

22°C Усещане 21°C
1006hPa 34% 100% 7m/s 220deg

23°C Усещане 23°C
1002hPa 43% 75% 3m/s 80deg