Управителят на ВиК – Варна пое личен ангажимент към живеещите в СО „Траката“

Управителят на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД инж. Веселин Русев пое личен ангажимент към протестиращите жители на СО „Траката“ да следи отблизо напредъка на фирмите – изпълнители по дейностите от проект BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, които се извършват на територията на селищното образувание. Той се ангажира да бъде подобрена организацията на работа, а улиците, по които вече има поставена канализация, да бъдат почистени и възстановени във вид, в който ще могат да се ползват за нормално придвижване на хора и автомобили, съобщиха за СайтЪТ от пресцентъра на водното дружество.

Инж. Русев съобщи, че на сайта на дружеството https://vikvarna.com/ вече са качени (https://vikvarna.com/bg/projects/shemi.html) и ще бъдат актуализирани своевременно актуалните графици за работата по обектите, заложени в проекта с европейско финансиране.

Управителят на ВиК – Варна се ангажира да отговаря лично на постъпващите жалби, да проверява на място подадените сигнали и да инспектира качеството на текущите дейности, извършвани от фирмите – изпълнители.

Като първи приоритет ще бъде завършването на 8-ма улица, където предстои поставянето и на водопровод, след което тя ще бъде възстановена и асфалтирана с помощта и на община Варна. 15 юни да е срокът за приключване по нея, както и по улиците с номера 3, 5 и 6, обещаха изпълнителите на нарочна среща с кмета на Варна Благомир Коцев, представители на живеещите в „Траката“ и на ВиК – Варна.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

10°C Усеща се 10°C
1018hPa 93% 14% 1m/s 0deg

14°C Усещане 13°C
1016hPa 67% 100% 7m/s 110deg

14°C Усещане 14°C
1017hPa 82% 100% 3m/s 100deg