В Административен съд – Варна са постъпили няколко жалби за отказано разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на к.к. „Златни пясъци“

Административният съд във Варна отхвърли жалбата на Кмета срещу премахването на незаконни строежи в к.к. „Златни пясъци“

В Административен съд – Варна бяха образувани две дела по жалби от „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой – Златни пясъци“ ООД и „Голдън турс“ ЕООД срещу решения №200 и 201 от 29 май 2023 г. на Главния архитект на Община Варна. С процесните решения е отказано разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на КК „Златни пясъци“. В жалбите се твърди, че е недопустимо административният орган, издал двете решения, да не се съобрази с постановени вече решения от съда и да прави нова преценка за наличието на предпоставки за издаването на актовете, тъй като такава е направена от съда и той е взел решение по поставения въпрос.

Припомням, че през 2022 г. Административен съд – Варна отмени отказа на Главния архитект на Община Варна за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и върна преписката на Гл. архитект на Община Варна с дадени задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона за издаване на исканите разрешения. С жалбите се иска от съда да прогласи нищожността на двете процесни решения на Гл. архитект на Община Варна и има особено искане за налагане на глоба на гл. архитект за неизпълнение на съдебно решение.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

17°C Усеща се 17°C
1018hPa 94% 2% 1m/s 20deg

18°C Усещане 18°C
1022hPa 83% 4% 2m/s 130deg

19°C Усещане 19°C
1018hPa 77% 20% 2m/s 90deg