В Административен съд – Варна са постъпили няколко жалби за отказано разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на к.к. „Златни пясъци“

В Административен съд - Варна са постъпили няколко жалби за отказано разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на к.к. „Златни пясъци“

В Административен съд – Варна бяха образувани две дела по жалби от „Златни пясъци“ АД, „Паркстрой – Златни пясъци“ ООД и „Голдън турс“ ЕООД срещу решения №200 и 201 от 29 май 2023 г. на Главния архитект на Община Варна. С процесните решения е отказано разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на КК „Златни пясъци“. В жалбите се твърди, че е недопустимо административният орган, издал двете решения, да не се съобрази с постановени вече решения от съда и да прави нова преценка за наличието на предпоставки за издаването на актовете, тъй като такава е направена от съда и той е взел решение по поставения въпрос.

Припомням, че през 2022 г. Административен съд – Варна отмени отказа на Главния архитект на Община Варна за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и върна преписката на Гл. архитект на Община Варна с дадени задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона за издаване на исканите разрешения. С жалбите се иска от съда да прогласи нищожността на двете процесни решения на Гл. архитект на Община Варна и има особено искане за налагане на глоба на гл. архитект за неизпълнение на съдебно решение.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

19°C Усеща се 19°C
1017hPa 94% 6% 4m/s 60deg
22°C Усещане 22°C
1020hPa 67% 99% 2m/s 150deg
20°C Усещане 20°C
1017hPa 88% 75% 4m/s 120deg