В Държавен архив – Варна ще бъдат представени документи свързани с Иван Драсов, дарени от неговите наследници

В Държавен архив - Варна ще бъдат представени документи свързани с Иван Драсов, дарени от неговите наследници

На 15 март 2023 г. се навършват 175 години от рождението на Иван Тодоров Драсов. Роден на 15 март 1848 г. в Ловеч. Той е един от основателите на Ловешкия революционен комитет, съртник и единомишленик на Левски, Каравелов и Ботев; води и съхранява комитетската кореспонденция. Благодарение на неговото чувство за историчност и родолюбиво самосъзнание до нас са достигнали над 300 писма и документи от периода на национално-освободителното движение. След Освобождението депутат в Учредителното събрание, окръжен управител на Берковица, Трън, Севлиево, Свищов, Търново и Варна.

Във връзка с отбелязването на годишнината наследниците на Иван Драсов – Ружа Панчева – Димитрова и съпругът й Георги Димитров дариха документи на Държавен архив – Варна. Ружа Панчева е дъщеря на Маргарита и Златан Панчеви, а нейният баща е син на Мара Драсова и Иван Панчев и внук на Иван Драсов. Събитието ще се състои от 11.00 часа в Държавен архив – Варна.

Документите са над 400 снимки, писма и отделни документи, всички са оригинали в много добро физическо състояние, дарени безвъзмездно от Ружа и Георги Димитрови.

Документи и снимки на Иван Драсов – кореспонденция с роднини, с дейци на революционното движение; след Освобождението – служебни документи от дейността му като окръжен управител; телеграми от канцеларията на Н.В. по служебни въпроси; служебни удостоверения и списъци за прослужено време; лични писма между Иван Драсов и съпругата му; тефтерче с бележки на Иван Драсов от 1885 г.; снимки като ученик и студент; семейни снимки; документи и снимки на родителите му, на семейството на съпругата му; документи и снимки на Еленка Златанова Драсова (съпруга) от дейността й в културни и благотворителни дружества във Варна.

Документи и снимки на близки родственици на Иван Драсов: сина му Златан Ив. Драсов – дипломи, удостоверения, лична и служебна кореспонденция, като прокурор в касационния съд, документи от дейността му в спортни и културно-просветни дружества във Варна; семейството на дъщеря му Руска Драсова и Коста Нешев; семейството на дъщеря му Надежда Драсова и Крум Караджов; семейството на дъщеря му Мара Драсова и Иван Панчев.

Държавен архив – Варна изказва огромна благодарност на наследници на Иван Драсов за родолюбивия жест, за дарените документи, за отношението към схраняването и предаването на това историческо богатство, което заедно ще запазим за поколенията.

Проф. Д-р Ружа Златанова Панчева – Димитрова, д.м.

е завършила медицина в Медицински университет Варна през 1998 година, има специалност по Педиатрия и Хранене и диететика. Работила е 15 години в МБАЛ „Св. Марина“ Варна, след което и понастоящем е преподавател към катедра „Хигиена и епидемиологи“, Факултет „Обществено здравеопазване“ Медицински университет Варна. Интересите й са в областта на детското хранене, гастроентерология и развитие. Развива амбулаторна практика с деца с основно гастроентеорологични и хранителни проблеми от повече от 15 години. Преминала е допълнително обучени за подкрепа за кърмене към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“. Сътрудничи на институции и много неправителствени организации занимаващи се с деца със специални потребности. В партнъорство с тях организира следдипломни обучения към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна по кърмене, ранна

детска интервенция, аутизъм, хранене през първите 1000 дни. Посещавала е обучения и курсове в Австрия, Германия, Великобритания, Чехия, Гърция. Има повече от 60 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Тя е член на Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене (ESPGHAN).

Доц. Д-р Георги Любомиров Димитров – съпруг

е завършил Технически университет – Варна, магистърски курс на обучение, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи“ през 1994 год. Работил е петнадесет години като инженер експерт в „Параходство БМФ“ ЕАД. От 2010 год е преподавател във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна в катедра „Електроника“. През 2015 год. успешно защитава докторска дисертация на тема „Разширяване на възможностите на автоматичната система за идентификация при осигуряване на навигационната безопасност на море“. Научните му изследвания са изцяло в областта на научната специалност „Комуникационни мрежи и системи“. Има 42 научни публикации в областта на мобилните мрежи и морските свръзки, в български и чуждестранни списания. Развива значима и резултатна научно изследователска и научно-приложна дейност в областта на комуникационната и компютърната техника. Участвал е активно при разработването на четири научно-изследователски проекти, от които един международен. Участва активно в модернизацията на съществуващата във ВВМУ тренажорна апаратура.

И техните деца:

Златан Георгиев Димитров – роден 1999 г.

Изучавал руски език в СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – Варна. Завършил МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна, с немски език, дипломиран бакалавър от Технически университет – Виена по специалност „Електротехника и информационни технологии“, понастоящем изучава магистратура в Кралски технически университет – Стокхолм. Интересува се от изкуствен интелект и изследвания на електромагнитните излъчвания

Любомир Георгиев Димитров – роден 2001 г.

Изучавал руски език в СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – Варна. Завършил Четвърта езикова гимназия „Фр. Жолио Кюри“ – Варна, с френски език, понастоящем изучава медицина в трети курс на Медицинския университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Свири на пиано и има интереси в спорта и здравословния начин на живот.

Гергана Георгиева Димитрова – родена 2007 г.

Изучавала руски език в СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – Варна. Понастоящем ученичка от девети клас на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна – специалност „Информационни технологии“, увлича се в рисуването и съвременния дизайн в архитектурата.

На 15 март, сряда, от 11 ч. в Държавен архив – Варна, ще бъдат представени дарените документи на Иван Драсов, ще имате възможност да се срещнете с дарителите Ружа и Георги Димитрови.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

6°C Усеща се 3°C
1013hPa 100% 75% 3m/s 100deg
5°C Усещане 5°C
1013hPa 87% 15% 0m/s 0deg
6°C Усещане 5°C
1013hPa 87% 0% 2m/s 350deg