В община Долни чифлик организират курс по фотография

Община Долни чифлик набира кандидати сред младежите, живеещи на територията на общините Бяла, Аврен и Долни чифлик, за участие в 4 (четири)-дневен курс по фотография.

Курсът ще бъде проведен в рамките на проект „Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“ по

Процедура за подбор на проекти „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на

културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 r.

Повече информация можете да получите на тел. 088 2559 902 или на място в сградата на община Долни чифлик.

www.eufunds.bg

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

12°C Усеща се 12°C
1018hPa 87% 14% 0m/s 0deg

14°C Усещане 13°C
1016hPa 72% 100% 6m/s 110deg

15°C Усещане 15°C
1017hPa 77% 100% 3m/s 110deg