Във Варна ще бъде открита изложба фотографии „ДА ТИ ВЪРВИ ПО ВОДА“

Във Варна ще бъде открита изложба фотографии „ДА ТИ ВЪРВИ ПО ВОДА“

Българска фондация Биоразнообразие и Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна канят варненци и гостите на града на изложба, посветена на чешмите и тяхното значение за хората и биоразнообразието, научи TheSite24. Откриването ще се състои във фоайето на библиотеката този вторник, 2 юли 2024, от 11 часа.

Експозицията цели да провокира интереса на широката публика към обществените чешми извън населените места и да представи забравени и непознати факти за ценността на тези традиционни елементи на ландшафта. Експозицията ще бъде достъпна в изложбеното фоайе на Варненската библиотека до 15 юли.

Водата е живот! Тя заема повече от 70% от повърхността на Земята и е дом за милиони биологични видове. От историята знаем, че ние – хората, сме създавали ранните си селища в близост до вода, а почитта към нея присъства в традициите и обичаите ни.

Тези, които са притежавали уменията да намират вода и да я изведат на повърхността, са били дълбоко уважавани. От висока важност са били и самите източници на питейна вода – изворите, кладенците, реките, езерата – и за това можем да съдим по народните песни, приказки, поговорки, обичаи, записани и запазени за поколенията от етнографи като проф. Христо Вакарелски, Димитър Маринов, Иваничка Георгиева, а и от съвременни изследователи като Светла Богданова, Иван Мичев и др. 

В България съществува вековна традиция за изграждане на чешми за обществено ползване чрез каптиране. Такива места са от изключителна важност за поддържане на достъпа до питейна вода за хора, добитък и диви животни от най-древни времена. От гледна точка на биоразнообразието всеки достъп до вода е огромно богатство – събирателна точка, обединяваща видове от различни местообитания и ключова за поддържане на живота и видовото разнообразие.

Това важи с пълна сила и за обществените чешми, особено тези извън населените места, където водата, изтичаща от тях не се отвежда в канализация, а свободно се разлива и образува малки или по-големи влажни зони. 

В наши дни поради социално-икономическото развитие много чешми са изоставени без поддръжка или напълно унищожени. В същото време недостигът на вода и продължителните засушавания са нарастващи предизвикателства, които вече се усещат на много места в страната. 

След успешната работа на Българска фондация Биоразнообразие в край Тополовград, където възстановихме три обществени чешми и една микро-влажна зона, решихме, че резултатите от тази дейност са твърде добри, за да ги ограничаваме до един район на страната.  С финансовата подкрепа на Cargill и Global Water Challenge започнахме работа по избора на поне три чешми и една микро-влажна зона, които да възстановим в района на Провадия и Аврен –  така да подобрим достъпа до питейна вода и да съхраним ценни видове.

С настоящата изложба от фотографии от теренните ни проучвания в региона, искаме да обърнем внимание на недооценени места – чешмите и малките влажни зони край тях, които обаче имат огромно значение, както за биоразнообразието, така и за опазването на културното и историческото ни наследство.

Текст: Фондация Биоразнообразие

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

23°C Усеща се 23°C
1009hPa 72% 1% 2m/s 260deg

19°C Усещане 19°C
1011hPa 88% 0% 2m/s 110deg

24°C Усещане 24°C
1010hPa 73% 75% 1m/s 160deg