Във ВСУ „Черноризец Храбър“ започва XXIII Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“

Във ВСУ „Черноризец Храбър“ започва XXIII Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“

XXIII Международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“, организирана от катедра „Психология“ към факултета „Социални, стопански и компютърни науки“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще се проведе в периода 21-23 юни 2024 г. Събитието ще бъде официално открито на 21 юни (петък) от 10:00 часа в зала 2 на Учебно-спортния комплекс на университета.

Пленарният доклад ще изнесе проф. д.н. Людмил Георгиев – водещ български психолог и преподавател във Варненския свободен университет. Неговите научни интереси са в областта на екзистенциалната психология, етнопсихологията и психология на религиите. Той е създател на българската школа по критическа психология.

Конференцията по традиция събира водещи учени и изследователи от престижни университети и научни институти в България и чужбина. Сред участниците са студенти, докторанти, преподаватели и учени от ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, Институт за изследване на населението и човека към БАН и ВСУ „Черноризец Храбър“. Международното участие е представено от изследователи от Полша и Израел, които ще обогатят дискусиите с нови перспективи и идеи.

В рамките на конференцията ще бъдат представени близо 50 доклада, обхващащи разнообразни теми и подходи в приложната психология и социалната практика.

Млади учени ще имат възможността да представят своите научни разработки и да получат ценни насоки от утвърдени специалисти в областта. Сред участниците ще бъдат и студенти, изучаващи психология, право, предучилищна педагогика и българска филология. Те ще имат възможност да обсъдят своите идеи и проекти с водещи учени и практици, което ще обогати техния академичен опит и ще им предостави нови възможности за развитие.

Конференцията ще предостави и платформа за участие на специалисти от практиката, които ще споделят своите опит и виждания по актуални въпроси и предизвикателства в областта на приложната психология и социалната практика. Обменът на знания и опит ще допринесе за развитието на ефективни решения и подходи в професионалната практика.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

28°C Усеща се 29°C
1008hPa 58% 36% 4m/s 120deg

27°C Усещане 29°C
1009hPa 61% 56% 6m/s 100deg

32°C Усещане 32°C
1008hPa 40% 20% 5m/s 160deg