Активирано е действието на оперативните звена в четирите басейнови дирекции до преминаване на опасните метеорологични явления

Активирано е действието на оперативните звена в четирите басейнови дирекции до преминаване на опасните метеорологични явления

Със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов от днес се активира действието на оперативните звена в четирите  басейнови дирекции към МОСВ.

Оперативните звена се активират като превантивна мярка за осигуряване безопасността на хората и стопанските обекти при предупреждения от НИМХ за значителни валежи и се привеждат в 24-часов режим на работа до преминаване на опасните метеорологични явления.

Директорите на четирите басейнови дирекции на територията на страната привеждат в състояние на повишено внимание всекидневното проследяване на обстановката в контролираните от тях територии, на състоянието на водите и водните обекти и най-малко два пъти дневно изпращат в Националния координационен център към МОСВ обобщена информация, която съдържа данни за:

–        състоянието на язовирите по поречия – критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

–        състоянието на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

–        засегнати населени места от вредното въздействие на водите;

–        друга информация, свързана със състоянието на водите, в това число информация, събрана в хода на проверки на място.

Предупредителни писма за очаквани значителни валежи се изпращат до областните управители на четирите управлявани територии с насоки за повишено внимание от тяхна страна и предприемане на действия според правомощията и компетенциите им за защита и уведомяване на населението за възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите.

Екипите на басейновите дирекция към МОСВ разчитат и на активното сътрудничество на дежурните служители в общинските и областните администрации на тяхна територия за получаване на актуална информация относно обстановката в района.

Сигнали могат да се подават на дежурните телефони на басейновите дирекции и на Зеления телефон на МОСВ: 0887 088440 или 02/9888205.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 10°C
1006hPa 82% 75% 6m/s 10deg

14°C Усещане 12°C
1008hPa 41% 75% 3m/s 250deg

16°C Усещане 15°C
1007hPa 44% 75% 3m/s 30deg