Финансовата комисия към ОбС – Варна одобри отпускането на 200 хил. лева за проект за Мултифункционален комплекс в „Св. св. Константин и Елена“

Финансовата комисия към ОбС - Варна одобри отпускането на 200 хил. лева за проект за Мултифункционален комплекс в „Св. св. Константин и Елена“

След 13-часови дебати в рамките на два заседателни дни комисията по финанси одобри бюджета на Варна за 2024 г. Съветниците гласуваха с 21 гласа „за“, 2 – „против“ и 2 – „въздържал се“, предаде TheSite24. Макрорамката е в размер на 764,2 млн. лева, от които 338,5 млн. лева са делегираните средства от държавата, а останалите 369,1 млн. – от приходи от местни данъци и такси. Бюджетът със средства от европейски проекти и програми е в размер на 56,5 млн. лева.

Във фокуса на днешното заседание на финансовата комисия беше също Програмата за предпроектни проучвания и проектиране на обекти, включително обекти – недвижими културни ценности, по бюджета за 2024 – 2026 г.

Съветниците решиха да включат нови обекти на обща стойност близо 1,27 млн. лева за сметка на други, за които отпаднаха. Одобрени бяха 300 хил. лева за частично или пълно изменение на Общия устройствен план, 200 хил. лева – за проект за Мултифункционален комплекс в „Св. св. Константин и Елена“, 100 хил. лева – за ПУП – ПРЗ за паркоустройство на територията около паметника на „Почивка“.

В рамките на заседанието не беше одобрено предложението да се отпуснат 250 хил. лева за изработване на ПУП-ПРЗ за територията на Морската градина и местността „Салтанат“ с оглед териториалната им защита. 

От Програмата за предпроектни проучвания и проектиране на обекти временно бе извадена централизираната и интегрирана Геопространствена информационна система, за чието изработване бяха заложени 4,2 млн. лева. Планът за устойчива градска мобилност на община Варна на стойност 600 хил. лева също отпадна от списъка.

На днешното заседание на комисията бяха одобрени предложения на групата на ПП „Възраждане“ за ремонт на спортни бази, както и за създаване на общински  младежки и детски културен фонд.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

16°C Усеща се 15°C
1016hPa 67% 0% 4m/s 120deg

12°C Усещане 12°C
1017hPa 73% 100% 1m/s 0deg

16°C Усещане 15°C
1015hPa 63% 100% 4m/s 300deg