ГЕРБ/СДС – Варна ще инициира промени в законодателството за децата със специални образователни потребности

Кандидати за народни представители от ГЕРБ/СДС – Варна се ангажираха с инициативата за необходимите промени в законодателството по отношение на децата със специални образователни възможности.

В навечерието на Благовещение Павел Христов, Милена Димова , Пенка Петрова и Станислав
Йорданов се срещнаха с родители , специалисти и представители на социални институции и фондации по този жизненоважен проблем. Община Варна ще предложи създаването на общ регистър на децата със специални образователни потребности, който да постави началото и на национален регистър за страната, увери Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности”. За необходимите сериозни промени в законодателството ще бъде създадена междуведомствена комисия със специалисти от трите министерства- МОН, МЗ и МТСП .

Кандидатите за народни представители увериха, че ще организират срещи с експертите от
ГЕРБ/СДС – Деница Сачева, проф.д-р Костадин Ангелов и Красимир Вълчев. На тях ще се обсъди необходимостта от промени в Наредба 11 на МОН за комбинирана изпитна система за децата с увреждания, за равнопоставеност при преминаването в по-горна образователна степен. Трябва да се приеме Законът за доброволчеството, да се увеличи броят на ресурсните учители за по-добра адаптация на тези деца в масовите училища, да има помагала и учебници за по-достъпен начин за обучение, да се въведе нова длъжност – на трудовия асистент в НКПД. Оказва се, че след управлението на ГЕРБ държавата е прехвърлила изцяло на общините грижите за децата с
увреждания, включително и делегираните до сега от нея дейности.

Варна е класика в социалната политика , работи по стратегия и програма от години, докато други общини едва сега прохождат, каза Йорданка Ненчева, председател на фондация „Да съхраним жената”.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price
Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price
Weather data not found.
Error 429: Your account is temporary blocked due to exceeding of requests limitation of your subscription type. Please choose the proper subscription https://openweathermap.org/price