Нова частна болница предстои да бъде построена в София

Нова частна болница предстои да бъде построена в София

Министерският съвет одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София, съгласно законоустановения ред за целта в Закона за лечебните заведения.

Съгласно представената проектна документация, инвеститорът „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД има намерение да създаде лечебно заведение за болнична помощ „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, което ще осъществява на територията на гр. София. Лечебната дейност ще се реализира по 39 медицински специалности, в 30 клиники и отделения с общо 413 легла, отделения без легла и лаборатории за диагностика и лечение на лица както от 0 до 18 години, така и над 18 годишна възраст.

Според разглежданите документи, настоящият проект има за основна цел предоставяне на достъпни и качествени медицински услуги, подобряване качеството на живот на нуждаещите се пациенти и намаляване на страданията. Инвеститорът има готовност за изграждане на многопрофилната болница в срок до 48 месеца от решението на Министерския съвет за одобряване създаването на лечебното заведение за болнична помощ.

За построяването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“ инвеститорът разполага с достъпен имот на комуникативно място. Около имота е налице добре планирана и изградена инфраструктура, която отговаря на нуждите на увеличения трафик. Предвижданата инвестиция за изграждане на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз““ е в размер на 120 млн. лева. Проектът ще бъде реализиран с парични средства от търговската дейност на инвеститора, както и чрез средства от банкови институции.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от НЗОК, според което се счита за възможно финансирането на заявените дейности в периода на тяхното реализиране в рамките на утвърдените от Надзорния съвет на НЗОК финансови параметри на лечебното заведение за сключване на договор с НЗОК.

С оглед на представената по законосъобразния ред информация, Министерски съвет реши да одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София. Съгласно нормативните изисквания, с решението е определен срок от четиридесет и осем месеца, в който управителят на дружеството да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

12°C Усеща се 12°C
1018hPa 87% 14% 0m/s 0deg

14°C Усещане 13°C
1016hPa 72% 100% 6m/s 110deg

15°C Усещане 15°C
1017hPa 77% 100% 3m/s 110deg