Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково – Межден

Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден

По Оперативна програма „Региони в растеж“ приключи рехабилитацията на 9,5 км от път III-2077 Каблешково – Межден в област Силистра. Третокласният път е най-пряката  връзка между общинските центрове Дулово и Тервел, свързва областите Силистра и Добрич. Осигурява и достъпа на околните населени места до път I-7 Силистра – Шумен, по който преминава транзитното движение между ГКПП „Силистра – Кълъраш“ и АМ „Хемус“. Предстои Агенция „Пътна инфраструктура“ да внесе документите в ДНСК за назначаването на държавна приемателна комисия за издаването на Акт 16 и разрешението за ползване.

Ремонтираният участък започва при границата със съседната област Добрич /при 11-ти км/, преминава през село Межден и завършва на 50 м от кръстовището с път I-7 Силистра – Шумен /при км 20+564/. Отсечката е с нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност, нова асфалтова настилка, възстановени са банкетите и откосите. Подобрено е отводняването като съществуващите водостоци и отводнителни окопи са почистени, но са изградени и нови. Ремонтиран е и 9-метров мост, преминаващ над дере при 11-ти км. Монтирани са пътни знаци, мантинели и е положена хоризонтална маркировка. В с. Межден е изградена колекторна система, подменен е водопроводът, изградени са нови тротоари, бетонови бордюри, оформени са зелени площи, изградени са рампи пред гаражни входове, обособени са джобове за контейнери за битови отпадъци. За хората в неравностойно положение са оформени рампи за по-лесно придвижване в населените места.

Обновяването на третокласния път осигурява по-бърз и удобен достъп на жителите от общините Дулово и Тервел и региона до административни, здравни и образователни услуги. Скъсява се времето за път и се подобрява пътната безопасност.

Строително-монтажните работи са изпълнени за срок от 10 месеца от „Автомагистрали – Черно море“ АД. Договорът е на стойност 6 481 649,88 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от Обединение „СНИК ТРИ ЕС“, с участници: „СНИК“ ЕООД и „ТРИ ЕС“ ЕООД. Техният договор е за 102 000 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Инжконсултпроект“ ООД и е за 242 лв. с ДДС.

Общата стойност на проект BG16RFOP001-7.001-0035 Лот 35 „Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км 20+564,83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра” е 7 616 138,28 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 6 473 717, 54 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 142 420,74 лв. с ДДС.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

11°C Усеща се 10°C
1022hPa 66% 75% 2m/s 300deg

14°C Усещане 13°C
1027hPa 67% 60% 4m/s 270deg

16°C Усещане 15°C
1023hPa 67% 20% 2m/s 340deg