Празник на Светлината ще се проведе днес във Варна

Във варненската обсерватория ще бъде презентиран анимационния филм "Звездата на Коперник"

16 май e Международният ден на светлината, той има за цел да разкрие значението, ролята и мястото на светлината за живота на Земята. Международният ден на светлината е обявен за такъв от ЮНЕСКО. Този ден е инициатива на голям консорциум от научни институции и ООН и включва много участници от научни общества и съюзи, образователни институции, технологични организации, неправителствени асоциации и партньори от частния сектор. Стремежът е да се изясни значението на светлината и светлинните технологии за устойчивото развитие и намиране на решения за глобалните предизвикателства в енергетиката, образованието, стопанството и здравеопазването.

Светлината играе жизнено важна роля в нашето ежедневие през ХХІ век
– направи революция в медицината,
– лежи в основата на международната комуникация чрез интернет и е
– от съществено значение за културните, икономическите и политически връзки на глобалното общество.

Програмата на Международният ден на светлината 16 май 2023 г. включва стотици събития в много области – от астрономията, оптиката и фотониката до съвременните технологии за осветление и въздействието на светлината върху хората, животните и растенията. Светлината е ключов инструмент за създаване на иновации и технологии в медицинските изделия, високоскоростен интернет, енергийно ефективно осветление, сензори с висока чувствителност, спестяване на онлайн данни, опазване на културното наследство, възобновяема енергия и много други.

Поради огромното значение на събитието, честващо се в целия свят, Община Варна, РУО – Варна, ТО на НТС – Варна и НАОП “Николай Коперник”, се включват в тази световната инициатива с организиране на “Празник на светлината”.

Програмата на празника на 16 май включва следните мероприятия:

12:00 – 13:00 ч. – Наблюдение на Слънцето – при ясно време;
13:00 – 13:450 ч. – Слънцето – извор на живот – прожекция в Планетариума;
14:00 – 15:00 ч. – Откриване на изложба с творби от конкурса „Поглед към звездите“ и награждаване на призьорите.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

14°C Усеща се 14°C
1005hPa 88% 75% 3m/s 100deg

12°C Усещане 11°C
1008hPa 57% 27% 5m/s 270deg

12°C Усещане 12°C
1004hPa 87% 58% 3m/s 270deg