Ще облагородяват достъпа до рибарско селище “Карантината”

Ще облагородяват достъпа до "Карантината"

Ще облагородяват достъпа до рибарско селище “Карантината” и ще бъде изграден образователно – информационен център в УПИ I “рибарско селище“ в кв. Аспарухово във Варна, научи СайтЪТ. В момента е обявена обществена поръчка и се търси изпълнител на дейностите. С проекта се цели създаване на устойчива, функционално пригодна и естетически издържана градска среда.

Целта на проекта е да бъде създадена модерна съвременна многофункционална паркова и рекреационна зона за отдих, спорт и озеленяване в емблематичния за града „Аспарухов парк“ чрез благоустройствени мероприятия, озеленяване, нови функции включващи отдих, спорт и игра на деца.

Освен това се предвижда създаване на съвременни условия за практикуване на различни видове масов спорт за живущите в района, които да осигурява безопасност и достъпност за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и техните придружители и да отговаря на действащите нормативни изисквания относно устройството и безопасност при експлоатация.


Основни задачи на проекта са:

 • Изграждане на съвременна паркова и рекреационна зона с необходимите паркова
  мебел и градско обзавеждане;
 • Функционално зониране на обекта, оптимално на растителността и подновяване на настилките;
 • Осигуряване на безопасни условия за отдих и рекреация в района;
 • Повишаване качеството на жизнената среда на живущите в района;
 • Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия
  потенциал;
 • Обособяване на зона за информационен център и интерактивно обучение на деца във връзка с морско дело и рибарство;
 • Паркоустройство, благоустрояване и озеленяване на територията.

Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 575 210,23 лв. без ДДС. Крайният срок за кандидатстване по обществената поръчка е 22 май.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

15°C Усеща се 15°C
1015hPa 94% 63% 1m/s 330deg
16°C Усещане 15°C
1017hPa 77% 40% 6m/s 110deg
17°C Усещане 17°C
1017hPa 100% 100% 2m/s 300deg