Студенти от Медицинския университет във Варна се запознаха с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България

нформационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България

Областният информационен център-Варна проведе среща с преподаватели и със студенти от магистърска програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“ към Факултета по фармация в Медицинския университет в морската столица, дисциплина „Управление на проекти и регионални политики“. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна, предаде TheSite24.

По време на събитието ОИЦ-Варна представи функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020. Младежите бяха запознати с трите модула на ИСУН 2020, с начина на подаване и оценка на проектни предложения, както и с възможностите за извличане на различни данни от системата. На присъстващите бе показано практически как се работи с нея, какво представляват формулярът за кандидатстване и етапите на неговото попълване. Гостите научиха кои са най-честите пропуски и грешки, които допускат кандидатите за безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на срещата студентите и преподавателите им разгледаха съдържанието на Единния информационен портал на Европейските фондове Eufunds.bg. Бяха обсъдени Индикативните годишни работни програми за тази година, отворени за кандидатстване процедури, както и ролята на Местните инициативни групи, които улесняват достъпа до европейски средства. Участниците в събитието дискутираха възможностите за работа по проекти в различни сфери, както и затрудненията, които срещат бенефициентите при тяхното изпълнение.

Младите хора научиха кои са дейностите и услугите, които предоставя ОИЦ-Варна, какви са спецификите на работа, ролята му в сформирането на партньорства между бенефициенти от различен тип и отразяването на добри практики. Всички присъстващи получиха рекламни и авторски материали на центъра.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

17°C Усеща се 16°C
1001hPa 59% 100% 2m/s 360deg

16°C Усещане 16°C
1002hPa 62% 20% 5m/s 160deg

14°C Усещане 14°C
1000hPa 77% 100% 3m/s 100deg