Световно признание за радиохирургията в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Световно признание за радиохирургията в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Световно признание за високо ниво получи за пореден път Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна от Международното дружество по радиохирургия (ISRS)*. Началникът на Клиниката по лъчелечение проф. д-р Елица Енчева бе поканена за четвърти път от председателя на обучителния комитет на най-авторитетната световна организация по радиохирургия да сподели опита си като лектор в обучителни курсове организирани от ISRS. Този пък курсът бе в Кочи, Индия. Проф. Енчева е единствения специалист от България, който до момента е поканена и участва като лектор в обучителните курсове на международното дружество по радиохирургия ISRS.

Те се провеждат няколко пъти в годината в различни държави по света, като имат за цел да обучат лекарите и физиците за прилагане на най-иновативните подходи в радиохирургията. Проф. Енчева също проведе и уебинар на сайта на ISRS, за радиохирургия при менингиоми, поканена лично от предишния президент на ISRS проф. Лаура Фаризели. През февруари 2024г. предстои подобен международен курс по радиохирургия да бъде организиран за първи път в България с домакин МУ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“, по инициатива на проф. Енчева.

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е структура без аналог в България, предвид опита на специалистите и апаратурата, с която разполага. Пациентите получават най-прецизното лечение и персонализиран подход, отговарящ на всички съвременни открития на световната медицина.  УМБАЛ „Света Марина“ – Варна е най-големият високотехнологичен лъчетерапевтичен център в България, единствен разполагащ с три линейни ускорителя с въможност за прилагане на всички прецизни техники на облъчване, включително и радиохирургия. Линейният ускорител за радиохирургия съчeтава в себе си предимствата на другите две технологии- кибер нож и гама нож.

Предимството е, че не само прецизно, но и много бързо става реализиране на дозата – вместо за 1-2 часа, процедурата е приключила рамките на 20-30 минути. Друго предимство е възможността на линейния ускорител да се провежда радиохирургия, не само в областта на главата, но и в областта на тялото, и то при ежедневна визуализация на тумора с компютърния томограф на машината за облъчване.

Ръководителят на клиниката проф. Енчева има богат професионален опит и множество специализации. Тя е единственият специалист в България с дългогодишен личен опит с радиохирургията, датиращ от 2006г., придобит по време на множеството и специализации в чужбина- Германия, Дания, Англия, Изрел, Белгия, и др. По време на специализациите си, тя се обучава на всички технологии за радиохирургия-линеен ускорител (Германия, Дания, Израел), гаманож (Германия) и кибернож (Великобритания). Когато в България още липсва подобна апаратура през 2006-2007г. участва в много радиохирургични процедури в Германия и Дания и тогава е завладяна от този прецизен метод на лъчелечение. Това се случва по време на дългосрочните й специализации в чужбина, след което периодично усъвършенства уменията си и трупа знания в Германия, Англия, Израел, Белгия и др.

Радиохиругията, която е вид лъчелечение, има много показания в съвременната медицина и се прилага успешно в Клиниката по лъчелечение в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Проф. Енчева разяснява, че радиохирургията е ефективен неинвазивен метод, при който ежедневно се разширяват индикациите за лечение на пациентите на базата на новоизлезли клинични проучвания.  Радиохирургията се прилага успешно при широк спектър злокачествени и доброкачествени заболявания, както и при олигометастатична болест – метастатична болест, която засяга до пет огнища в различни органи. Според последните медицински протоколи на авторитетните школи в областта, с локално прилагане на радиохирургия към всяко едно метастатично огнище се удължава значително преживяемостта на пациентите и се спира или се забавя развитието на болестта.

Факторите за успешно комплексно лечение на онкологичните заболявания в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна са освен наличието на високоспециализирана медицинска апаратура, също така възможността за прилагане на индивидуален мултидисциплинарен подход към всеки един пациент от опитни специалисти, а факторите за успешна радиохирургия са лекарите и физиците да имат необходимите знания, умения и опит, за да прилагат ефективни схеми на радиохирургия на базата на доказателствената медицина.  УМБАЛ „Св. Марина” – Варна e и най-подходящото място за изграждане на протонен център в страната. 

*Международната асоциация по стереотактична радиохирургия (ISRS) е основана през 1991 г. и е най-голямата организация в света, която обединява най-изтъкнатите лъчетерапевти, неврохирурзи и медицински фзиици от цял свят. Дейността и е посветена на напредъка в областта на стереотактичната радиохирургия чрез изследвания, образование и мултидисциплинарно сътрудничество. 

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

21°C Усеща се 21°C
1014hPa 74% 5% 2m/s 11deg

18°C Усещане 18°C
1015hPa 93% 94% 0m/s 127deg

20°C Усещане 19°C
1015hPa 64% 64% 1m/s 184deg