В Карин дом – Варна ще се проведе Бобат курс, могат да участват бебета до 12 месеца

Общински съветници предлагат еднократна помощ в размер на 1000 лв. за родено дете във Варна, в семейство на родители с висше образование

Във връзка с провеждания в Карин дом педиатричен Бобат курс за терапевти, търсим бебета на възраст от 1 месец до 12 месеца с типично развитие

Желаещите родители ще бъдат поканени да доведат в Карин дом бебето си на 13 февруари (понеделник), за около 20 минути в часовия диапазон 13:00-14:30 часа. На бебето ще бъдат предложени дейности чрез игри, които да покажат неговите рефлекси и двигателно развитие, с учебна цел за курсистите.

Бебето ще има пряк контакт само с водещия курс терапевт от Белгия. Ще бъде осигурена топла, безопасна среда, отговаряща на всички хигиенни изисквания и ще бъдат взети необходимите противоепидемични мерки. На бебетата-доброволци ще предложим еднократна консултация с наш консултант по ранно детско развитие.

За повече информация и записвания, моля обадете се на телефон: 0879 000 536 – Петя Георгиева, рехабилитатор, консултант по ранно детско развитие и консултант по кърмене.

Адрес на Карин дом: гр. Варна, бул. Цар Освободител 86 А.

Бобат терапията е подход, насочен към семейството.

При планиране на терапията се прави детайлно наблюдение и оценка на движенията, играта, комуникацията, храненето, пиенето и самообслужването на детето. Взимат се предвид интересите и предпочитанията на детето, така че то да бъде мотивирано да участва и терапията да му бъде приятна. Обсъждат се заедно със семейството техните притеснения и какво биха искали да постигнат за детето. Целите на терапевтичната намеса се определят заедно със семейството. Физиотерапевтите, логопедите и ерготерапевтите работят заедно в рамките на една и съща терапевтична сесия, за да отговорят на комплексните затруднения, които често имат децата с церебрална парализа. Затова е важно те да имат общо разбиране и поглед върху детето, както и единни съгласувани цели, върху които да работят.

Бобат е базова концепция, залегнала в терапевтичната работа на Карин дом, която е в синхрон с основни принципи, на които се основава работата ни – екипност, холистичен подход към детето, участие на родителите и изграждане на умения за независим живот.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

6°C Усеща се 6°C
1015hPa 100% 10% 1m/s 0deg

8°C Усещане 6°C
1013hPa 66% 20% 4m/s 60deg

2°C Усещане 2°C
1014hPa 100% 40% 1m/s 0deg