Варненски училища могат да кандидатстват за финансиране до 30 000 лв за подобряване уменията за учене на учениците 

Електронният прием в първи клас във Варна започва от днес

До 10 май всички общински и държавни училища в областта могат да подават предложения за участие в програма “Учим заедно”, за да финансират собствени училищни проекти

Още една седмица имат училищата от Варна и областта да спечелят финансиране за осъществяване на собствени проекти за подобряване уменията за учене и социално-емоционалните компетентности на своите ученици чрез програма “Учим заедно” на фондация “Заедно в час”. 

Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 30 000 лв, а за програмата могат да кандидатстват всички общински и държавни училища с ученици в прогимназиален етап.

Училищата трябва подадат своите проектни предложения до 10 май 2023 г. на сайта https://zaednovchas.bg/uchim-zaedno/ “Учим заедно” се реализира за втора година от фондация „Заедно в час” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Програмата цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за преодоляване на конкретни предизвикателства в образователната система с пряко въздействие върху уменията и успеха на учениците. 

Най-добрите проекти ще получат финансиране и подкрепа за реализация от програмата. Тази година партньори на “Учим заедно” са също Институт за изследвания в образованието и сайта prepodavame.bg.

Какви са условията за участие 

За програмата тази година могат да кандидатстват държавните и общински училища в България с ученици от 5. до 7. клас. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на  предстоящата учебна година (2023/2024). Проектите могат да се подават самостоятелно или в партньорство с друго училище или организация (читалище, неправителствена организация, музей и др.). Предимство в процеса на оценка получат идеите, които имат ясен план и визия за устойчиво развитие и след приключване на проекта. Програмата търси проекти и дейности, които могат да се прилагат широко в системата на образованието и отговарят на следните критерии:

Развиват социално-емоционални умения на учениците.

Помагат за регулирането на усилията на учениците.

Насърчават ученето в сътрудничество със съученици.

Насърчават търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители.

Проектите за програма “Учим заедно” трябва да са насочени именно към ученици от 5. до 7. клас през учебната 2023/2024 г., включително ученици с ниски академични резултати и често отсъствие от училище. Всеки училищен проект трябва да отговаря на поне един от трите приоритета, които имат пряка връзка с развитието на социално-емоционални умения в учениците – „Регулиране на усилията“, „Съвместно учене“ и „Търсене на помощ“. Едно училище може да кандидатства само с един проект, който обхваща един или повече приоритети. На сайта на програмата има публикувана подробна информация, видеа с насоки и възможност за получаване на допълнителна информация. 

Финансираните проекти от “Учим заедно” до момента 

През миналата година шест училища от различни области на страната осъществиха проекти, които допринасят за наваксване на пропуските от пандемията с подкрепата на програма “Учим заедно”. Финансирани бяха проекти на ОУ “Христо Ботев”, с. Румянцево, обл. Ловеч, ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ОУ “Васил Левски”, гр. Разград, ОУ “Светлина”, с. Тополица, обл. Бургас, СУ “Климент Охридски”, гр. Варна и 77 ОУ “Св. св. Кирил и Методий” кв. Филиповци, гр. София. В програмата през миналата година бяха получени общо 110 кандидатури от училища. Всички те бяха прегледани и оценени от експертно жури.

Шестте училища финалисти най-силно впечатлиха журито и получиха финансиране в общ размер на близо 300 000 лв.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

14°C Усеща се 14°C
1016hPa 82% 44% 2m/s 270deg

14°C Усещане 13°C
1018hPa 67% 4% 3m/s 160deg

15°C Усещане 14°C
1018hPa 67% 75% 4m/s 140deg