Във Варна набелязаха превантивни мерки срещу Африканската чума по свинете

На заседание на областна епизоотична комисия (ОЕК) за област Варна, водено от заместник областния управител Огнян Рачев, бяха представени и обсъдени мерките, които трябва да се предприемат съгласно Плана за действия по отношение на животновъдни обекти за отглеждане на свине в лични стопанства във връзка с болестта Африканска чума /АФЧ/.при домашните свине.

Комисията заседава по повод постъпило писмо от директора на Областната комисия по безопасност на храните – Варна /ОДБХ/ и Заповед на Изпълнителния директор на Българска агенция безопасност на храните (БАБХ) за привеждане на областта в състояние на повишена епизоотична готовност по отношение на болестта АФЧ при свине, отглеждани при домашни условия.

Д-р Костадинка Маринова – Директор ОДБХ-Варна уточни, че на територията на страната към момента е констатирано само едно огнище АФЧ в област Пловдив.

Представителите на всички компетентни по темата институции, включени в работата на ОЕК бяха запознати със задачите и с дейностите, които предстоят. Сред тях са – предоставянето на информационни материали по отношение на регистрацията на животновъдните обекти и спазване на мерките за биосигурност, поставянето на табели с информация относно предотвратяването на нерагламентирано изхвърляне на животински отпадъци по пътища, по ЖП гари, автогари, пристанища, летища, гранични места и др.

Сред мерките и срокове по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди във връзка с Африканската чума по свинете, се предвиждат три последователни инвентаризации на свиневъдни обекти „личните стопанства“ през месеците април, юли и октомври тази година. Една инвентаризация трябва да бъде в присъствието на официалния ветеринарен лекар. Този род проверка /инвентаризация/ ще се извършва както в регистрирани лични стопанства, така и във всички други, в които се отглеждат свине.

В заседанието на областната епизоотична комисия стана ясно, че ще бъде повишен и контролът от страна на МВР по отношение на нелегално превозване на прасета. Ще се извършват проверки на превозни средства за откриване произхода на всяко прасе или свински продукт.

Общините от областта ще трябва да предприемат действия по одобряване на терени в населените места за обезвреждане на трупове на животни и странични животински продукти.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

12°C Усеща се 11°C
1022hPa 62% 90% 2m/s 350deg

15°C Усещане 14°C
1027hPa 65% 75% 5m/s 260deg

18°C Усещане 17°C
1023hPa 55% 75% 4m/s 30deg