БФС: Няма консенсус по финансовата част за компенсиране на зърнопроизводителите!

От Българския фермерски съюз изпратиха до СайтЪТ своите искания, които са акцентирани в 8 точки. Според председателя му Георги Стоянов консенсус няма по финансовата част за компенсиране на зърнопроизводителите. Припомняме, че Български фермерски съюз е член на
голямата европейска земеделска организация Copa-Cogeca.

Медията ни публикува поставените искания без редакторска намеса:

Извършване на задълбочен анализ на сектора, на базата на който да се конкретизират потребностите на земеделските стопани, въз основа на които да бъде адаптирана националната политика, съвместно със заинтересованите страни;

Създаване на Гаранционен фонд от държавата към банковите институции за подпомагане на земеделските стопани за краткосрочно, оборотно финансиране;

Компенсиране на загубите на земеделските производители от големия ценови срив на пазара, породен от вноса на евтина земеделска продукция от Украйна, както и от сътресенията на международните пазари и промените в климата, чрез отпускане на държавна помощ, съгласно рамката за държавни помощи, приета от Европейската комисия, която позволява на държавите-членки да отпускат до 280 000 евро на стопанство и до 2,5 милиона евро за малки и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост и индустрия;

Намаляване на финансовата тежест от страна на държавата чрез:

– намаляване на тол таксите за превоз на земеделска продукция;

– намаляване на таксите за фитосанитарен контрол за износ на земеделска
продукция

– намаляване на акциза върху горивата за производство на земеделска
продукция.

Приемане на решение на национално и европейско ниво за дерогация на правилата по ДЗЕС 6, ДЗЕС 7 и ДЗЕС 8 и предоставяне на гратисен период от две години без санкции за земеделските стопани и възможност за анализ в този двугодишен период за въздействието от прилагането на
горепосочените ДЗЕС.

Защита на българското производство, с цел осигуряване на продоволствената сигурност на държавата, като приоритет за националната ни сигурност чрез въвеждане на по-строги правила и мерки за контрол на продуктите, пускани на пазара в цялата производствена верига от фермата
до трапезата;

Яснота, прозрачност и публичност при създаването на административните правила за регулиране и контрол на земеделието, с цел осигуряване на сигурност при планиране на дейностите на земеделските стопани и недопускането на субективизъм и корупционни практики при осъществяването на последващ контрол;

Преразглеждане на прилагането на „Зелената сделка“, с оглед националните особености на сектор земеделие в Република България.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

16°C Усеща се 15°C
1016hPa 67% 0% 2m/s 130deg

12°C Усещане 11°C
1016hPa 71% 100% 1m/s 0deg

17°C Усещане 16°C
1016hPa 63% 100% 4m/s 10deg