Лятната научна сесия 2024 на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ събира водещи учени и експерти в областта на правото и сигурността

Лятната научна сесия 2024 на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ събира водещи учени и експерти в областта на правото и сигурността

Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет ще се проведе на 28 и 29 юни 2024 г. Откриването ще бъде на 28 юни (петък) от 10 часа в зала 2 на Учебно-спортния комплекс на университета.

Лятната научна сесия включва две научни конференции: “Право: теория и практика” и “Сигурност и обществен ред – теория и практика”. В тях ще участват учени и докторанти от 20 университета и научни институти в България и чужбина, както и експерти от практиката, които ще представят над 60 доклада в областта на правото и сигурността.

В програмата са предвидени пленарни доклади на проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”; проф. д.ю.н. Атанас Семов – член-кореспондент на БАН, носител на отличието „Катедра „Жан Моне”, присъдена от Европейския съюз, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски” и съдия в Конституционния съд на Република България; доц. д-р Петя Неделева – преподавател в Нов български университет; проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на ВСУ “Черноризец Храбър”.

Събитието ще бъде значимо за научната общност и практиците, предоставяйки възможност за обмен на знания и идеи в областите на правото и сигурността. В рамките на мероприятието традиционно се провеждат разнообразни научни форуми с международно участие: конференции, майсторски класове, научни дискусии и кръгли маси по актуални теми в областта на правото и  сигурността. Научните резултати, споделени през годините, са важен фактор за поддържане интензивността на научните комуникации, за усъвършенстване на научното сътрудничество и обмен, за обогатяване на научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ “Черноризец Храбър”.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

25°C Усеща се 25°C
1009hPa 67% 0% 3m/s 270deg

21°C Усещане 21°C
1011hPa 78% 0% 2m/s 110deg

25°C Усещане 25°C
1010hPa 69% 20% 2m/s 300deg