ВСУ “Черноризец Храбър” с две номинации за награда “Варна”

ВСУ "Черноризец Храбър" с две номинации за награда "Варна"

Проф. д.н. Румен Стаматов и авторският колектив Яни Янев и д-р Светлозар Попов са номинирани за тазгодишната Награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование, направление “Обществени науки”. Номинациите бяха одобрени на вчерашното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет по предложение на Експертната комисия за присъждане на наградата.

Проф. д.н. Румен Стаматов, преподавател по “Психология” и създадел на магистърската програма “Позитивна психология”, е номиниран за индивидуална награда – за цялостен принос и значими постижения в учебната, научноизследователската и практическата работа за развитието на позитивното образование, социалните и образователните способности на учениците и успешно изграждане на позитивна училищна култура по проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Позитивното образование в училище“, който е иновативен за България и бе реализиран в СУ “Гео Милев” – Варна.

По проекта бе разработена първата цялостна методика за позитивно образование, обхващаща различни програми и дейности, свързани с развитието на силните страни, щастието, социалните и образователните способности, и изграждането на позитивна училищна култура. Методиката изследва промяната на нагласите на ученици, учители и родители към позитивното образование и значението на благополучието и здравето в училище. Засяга и социалните компетентности на учениците в процеса на дигитализация. 
В основата се поставя психологичното благоденствие на децата. Това оказва влияние върху психологичното им здраве, а от друга страна, подпомага техния успех, справянето с различни предизвикателства и повишаване на резултатите.
Програмата използва силните страни на учениците, учителите и техните родители. Съвместните действия включват обучения на педагогическия състав, лектории с родители и въвеждане на програмата за благополучие на учениците.  
Резултатите от проекта са представени в четири научни изследвания и включват концептуалните основи и съдържанието на позитивното образование, програмите и работните книги в помощ на учители и за самостоятелната работа на учениците.

Номинацията бе подкрепена от Албена Павлова – директор на СУ “Гео Милев”, Училищното настоятелство на водещотото варненски училище и Петко Петков – директор на СУ “Св. Климент Охридски”.

Авторският колектив Яни Янев и д-р Светлозар Попов са номинирани за колективна награда – за значими постижения в изследването на
исторически аспекти на договорното и международното публично право – основа на иновативен авторски подход за обучение на студенти по право и монографичния им труд „Договорното начало в българската държавност V – VII век“.

Яни Янев е вицепрезидент на Варненския свободен университет, адвокат и общественик. В мандата си на областен управител (2001 – 2005 г.), именно той инициира учредяването на Награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование.

Д-р Попов е лекар и активен участник в гражданското общество, като е един от инициаторите за създаването на Сдружение „Варненски   некропол I“.  Авторите имат съвместни доклади на историческа тематика.

Монографичният им труд „Договорното начало в българската държавност V – VII век“ представя задълбочен анализ на широк кръг от исторически извори за периода V – VII век, обогатен през погледа на юриста, който се фокусира върху Договора от 448 г. между Византия и Хунската империя. Авторите изследват въпроса дали Исперихова България е била правоприемник на териториалните права, установени с този договор, като проследяват приемствеността във владетелската власт, както въз основа на генеалогичната приемственост, така и в непрекъсваемостта на съществуването на обществената организация на древните българи и други племена и народи, участвали в етногенезата на Исперихова България, съчетани и с трайно териториално присъствие. Изследван е слабо проучен, както от историческата, така и от правната наука, период от българската история, свързан с процеса на възникване на българската държавност, а именно времето преди създаването на Исперихова България. Темата е представена в динамичен, образен, достъпен и приобщаващ читателите стил. Трудът има интердисциплинарен характер и предлага нов поглед и светлина върху хронологичната рамка на владетелите от най-ранната българска история.

Отзиви и препоръки за присъждане на Награда „Варна“ на Яни Янев и д-р Светлозар Попов дадоха чл.-кор. на БАН проф. д.ю.н Иван Русчев, проф. д.и.н. Иван Билярски, проф. д-р Янаки Стоилов, проф. д-р Емил Константинов, проф. д.и.н. Христо Матанов, проф. д-р Георги Пенчев.

Отличията се присъждат с решение на Общинския съвет в навечерието на 24-ти май. Очаква се номинациите да бъдат гласувани на предстоящата сесия. Престижните отличия се връчват на учители, ученици, преподаватели, учени, учителски и научни колективи за техни постижения през последната година.

No payment method connected. Contact seller.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram

Подобни

Времето

17°C Усеща се 17°C
1017hPa 72% 40% 6m/s 130deg

24°C Усещане 23°C
1016hPa 41% 0% 2m/s 0deg

24°C Усещане 24°C
1015hPa 53% 20% 3m/s 70deg